Foto: Zero project

Program će biti predstavljen na konferenciji ZERO projekta u Beču krajem februara 2019. godine, kao jedan od 66 primera dobre prakse, od nominovanih 318.

Usluga stanovanja u malim kućnim zajednicama obezbeđuje se mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim i starijim licima sa teškoćama, i obuhvata odgovarajući smeštaj, stručnu pomoć i podršku za razvoj i održavanje praktičnih veština potrebnih za svakodnevni život. Ova usluga obezbeđuje se, u okviru Programa unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada, u skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti, od 2005. godine kada je bilo dve kućne zajednice sa pet korisnika, a u 2018. godini bilo je 16 kućnih zajednica sa 80 korisnika.

ZERO projekat, inicijativa ESSL fondacije, usmeren je na prava osoba sa invaliditetom širom sveta. Mrežu Projekta čini preko 3 hiljade stručnjaka iz više od 150 zemalja, sa ciljem da identifikuju i promovišu politike i prakse koje utiču na unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Svake godine objavljuju izveštaje u kojima obrađuju neku od tema u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija, a rezultati se predstavljaju na godišnjoj konferenciji koja umrežava 500 delegata iz više od 70 zemalja.

Grad Novi Sad ima razvijene usluge socijalne zaštite, pre svega usluge koje podržavaju život u prirodnoj porodici, kao i uslugu podrške za samostalan život i podsticanje socijalne inkluzije. Programe Rani razvoj dece sa smetnjama u razvoju do tri godine, Dodatna podrška detetu i učeniku, Male kućne zajednice, Predah – smeštaj, radnoterapijsko angažovanje, edukacija i volontiranje, kao i usluge dnevnog boravka za decu predškolskog uzrasta, decu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasle i starije sa teškoćama, realizuje Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika.

Priznanje i 2016. godine

Grad Novi Sad dobio je Globalno priznanje i 2016. godine za inovativnu praksu u oblasti podrške osobama sa invaliditetom na temu-Edukacija i IKT, za Program „Učenje na daljinu-u slučaju dužeg bolničkog ili kućnog lečenja“ kao dodatna podrška detetu i učeniku, koji je kreiran 2008. godine, sa ciljem povećanja dostupnosti obrazovanja za decu, prvenstveno za decu sa smetnjama u razvoju.

Povezani tekstovi