U toku su funkcionalne probe, a kraj 2018. godine je rok za završetak ovog projekta, jednog od pet iz prve faze kineskog kreditnog aranžmana u kostolačkom ogranku EPS-a, izveštava Energija Kostolac.

– Završeni su svi radovi koji su bili obaveza izvođača, a uskoro se očekuje primopredaja radova, uz otklanjanje sitnijih primedbi, izjavio je mr Nebojša Mišić, rukovodilac prve faze projekta TE „Kostolac B“. On je dodao i da je obaveza izvođača radova da se u garantnom roku otklone svi eventualno uočeni nedostaci.

– Polovinom decembra urađena je proba pretovara gipsa u barže i obrnuto. Postrojenje za pretovar pepela pustiće se u rad kada se priključi na silose u TE „Kostolac A“. To će biti moguće nakon završetka rekonstrukcije sistema otpepeljivanja, a radovi su u završnoj fazi. Očekuje se da se do kraja 2018. završe svi poslovi i da pristanište bude raspoloživo za upotrebu. Način upravljanja pristaništem biće rešen organizaciono i kadrovski u narednom periodu, istakao je Mišić.

Radove na pristaništu „Kostolac“ izveo je konzorcijum koji čine beogradske firme „Akvamont servis“ i „Hidrotehnika hidroenergetika“, „Južna Bačka“ iz Novog Sada i smederevski „Tomi trejd“. Vrednost ovog projekta je 15,86 miliona dolara. Na godišnjem nivou, sa pristaništa „Kostolac“ otpremaće se 157.000 tona suvog pepela i 105.000 tona gipsa, koji nastaje kao nusproizvod sistema za odsumporavanje u TE „Kostolac B“. Pretovarivaće se i 50.000 tona opreme za „TE-KO Kostolac“ koja se doprema rekom, a dalje će se otpremati drumskim transportnim sredstvima do predviđene lokacije.

Lakši transport uglja

Funkcionisanje nove luke znatno će olakšati transport i drugih materijala. Primera radi, u krugu termoelektrane „Kostolac B“ postoji deponija na kojoj se nalazi ugalj određen za prodaju velikim potrošačima, toplanama i energanama na ugalj, kao i za široku potrošnju. Planirana količina uglja, koja bi se svake godine transportovala preko pristaništa, u periodu od aprila do septembra, iznosi oko 50.000 tona.