Foto: M. P. centar Zrenjanina

Svoje zahteve građani su sredinom meseca predavali na pisarnici lokalne samouprave, neko pojedinačno, a neko u grupama, zahtevajući da se i njihov glas čuje kod ovako važnih pitanja. O svemu ovome bilo je reči na jučerašnjoj sednici gradskog veća, na kojoj je jedina tačka o kojoj su se članovi veća izjašnjavali bio Predlog Zaključka o utvrđivanju Predloga Statuta grada Zrenjanina.

– Tim predlogom eksplicitno je naglašeno da je referendum obavezan ukoliko je, eventualno, u pitanju inicijativa za promenu imena grada, ukazao je tim povodom gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić.

Tvorac novog Statuta grada, sekretar zrenjaninske skupštine Milan Mrkšić, objasnio je da se izradi Predloga Statuta grada Zrenjanina pristupilo u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, čijim odredbama je naloženo svim jedinicama lokalne samouprave da svoje Statute urede sa njegovim odredbama zakona.

– U javnoj raspravi imali smo aktivno učešće mnogih građana, ali i predlog gradonačelnika Janjića koji smo i prihvatili, formulaciju da će se o inicijativi za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta građani izjašnjavati na referendumu. Napisali smo da to bude glasno i jasno. To posle zahteva dalju proceduru, a konačna je Skupština Republike Srbije. Znači, da razbijemo jednom tu famu da nismo regulisali to pitanje Statutom, napisali smo ono što je za mene, kao pravnika, suvišno, ali, ubacili smo i tu jednu rečenicu u član 88, stav 4 – rekao je sekretar zrenjaninske skupštine Milan Mrkšić.

U novom statutu Zrenjanina propisano je da se sednice lokalnog parlamenta mogu sazivati 24 sata pre održavanja, predviđene su nove nadležnosti Skupštine, predsednika Skupštine, gradonačelnika, Gradske uprave, a u novi statut unet je „institut javnog slušanja“.

Procedura do četiri meseca

Nakon donošenja ovog zaključka, Skupština grada će dostaviti Predlog statuta grada Zrenjanina Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave da bi pribavili mišljenja na isti u skladu sa zakonom, a koje je dužno da u roku od 30 dana odgovori i da mišljenje na Predlog. Nakon toga, lokalna samouprava dužna je da u roku od tri meseca usvoji taj statut.