Foto: Komesarijat za izbeglice

Kako je navedeno, sa adresa više desetina hakovanih imejlova u četvrtak posle radnog vremena poslato je na stotine poruka sa propagandno-političkom sadržinom potpuno identičnog oblika.

„Zaposlenima u Komesarijatu za izbeglice i migracije juče oko 18 sati počela su da stižu obaveštenja na službene telefone, dok je jedan deo zaposlenih jutros po dolasku na posao saznao da je sa njihovih i-mejl adresa otišlo na desetine poruka trećim licima u vreme kada oni nisu bili na poslu niti su mogli da pristupe službenim računarima“, piše u saopštenju. Navedeno je da se mejl server Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, kao i za ostale republičke organe, nalazi se u Upravi za zajedničke poslove, zbog čega se sumnja da je napadnut server Uprave, što će utvrditi istraga.