Foto: Medija centar

Ona je navela da su zlostavljanju, u svim formama, više izloženi stariji koji imaju niži nivo socijalnih aktivnosti, koji su funkcionalno zavisni, hronično bolesni, starije osobe sa invaliditetom, dijagnostikovanom demencijom, kao i da su starije žene pod većim rizikom od zlostavljanja.

Na skupu „Zlostavljanje starijih – da li se prepoznaje?“, održanom povodom Međunarodnog dana borbe nasilja nad starijima, Janković je istakla da broj prijavljenih slučaja nasilja u porastu od kada se o ovom problemu više govori, ali da to nije cilj samo po sebi, već je suština da se nasilje nad starijima svede na minimum.

Borba protiv svakog nasilja, pa i nasilja nad starijima, daje rezultate samo u blagovremenoj, sveobuhvatnoj i sistemskoj saradnji svih delova državnog sistema, istakla je Janković.

Ona je dodala da efikasna zaštita i puno poštovanje prava starijih treba da budu tema stalnih edukacija zaposlenih u u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite, policije i pravosuđa, kao i jedan od prioriteta kreatora javnih politika, čiji je zadatak da obezbede sve neophodne uslove za dostojanstven život starijih osoba.

To podrazumeva i širenje pozitivne slike o starenju i odnosu prema starijima, njihovom ogromnom doprinosu društvu i ulozi koju i danas imaju, zaključila je Janković.

Na okruglom stolu „Zlostavljanje starijih – da li se prepoznaje?“ u organizaciji Crvenog krsta Srbije i uz partnersku podršku poverenika za zaštitu ravnopravnosti, govorili su stariji volonteri i volonterke o iskustvu u radu sa starijima, o različitim tipovima nasilja, teškoćama i preprekama za njihovo prepoznavanje i prijavljivanje.