Kossev: Od danas novinari na Kosovu imaju besplatnu pravnu zaštitu 1Foto: Pixabay/AndyLeungHK

„AKK će pružiti besplatno pravno zastupanje i zaštitu pripadnicima ANK u slučajevima kada oni postanu deo parnica, a u vezi sa njihovim radom, uključujući pravne savete članovima ANK, koji će novinarima pomoći da zaštite svoj rad“, piše u Memorandumu o razumevanju.

Potpisnici su se ovim aktom obavezali da će sarađivati na različitim poljima.

Predsednica ANK Gentiana Begoli rekla je da je to jedan od najznačajnijih sporazuma za udruženje, obzirom na to da je većina novinara zbog niskih plata uskraćena za ostvarivanje svog zakonskog prava zbog visokih finansijskih izdataka pravne zaštite.

„U takvoj klimi u kojoj imamo na desetine slučajeva pretnji, lišavanja prava novinara da obavljaju svoj posao, besplatna pravna zaštita bila je više nego neophodna“, rekla je Begoli.