Foto: FoNet

Nelegalna gradnja je višedecenijski problem sa kojim se suoačavamo i svi treba da radimo na otklanjanju tog problema, a Ministarstvo pravde je spremno da izađe u susret inicijativi Grada Beograda i Javnobeležničke komore da se izmene određeni zakoni, pre svih Zakon o prometu nepokretnosti, rekla je Kuburović na Zlatiboru.

Prihvatili smo predlog, osnovaće se Radna grupa i Ministarstvo pravde će kroz javnu raspravu pokušati da dođe do najboljeg rešenja za izemene Zakon o prometu nepokretnosti, naglasila je ona.

Prema njejnim rečima, do tada važi postojeći zakon, koji omogućava javnim beležnicima da overavaju promet nepokretnosti kad ne postoji građevinska, odnosno upotrebna dozvola i legalizacija je u toku.

Kuburović je navela da su beležnici dužni da upozore stranke na sve posledice kupovine takve nepokretnosti i sva ta upozorenja unesu u ugovor.

A dužni su da izvrše overu ugovora o prometu nepokretnosti kad nema odgovarajuće dozovle zato što ih na to važeći propisi obavezuju, naglasila je ona.

Javni beležnici postupaju u skladu sa zakonom, podvukla je Kuburović.

Povodom promena Ustava Srbije, Kuburović je izjavila da će sledeće nedelje Ministarstvo pravde objaviti tekst Nacrta ustavnih amandmana usklađenih sa preporukama Venecijanske komisije i organizovati okrugli sto za stručnu i zainteresovanu javnost da se upozna sa amandmanima koje je Ministarstvo uradilo.

Prema njenim rečima, do kraja meseca Vlada Srbije treba da uputi Skupštini inicijativu za promenu Ustava, o čemu parlament treba da se izjasni dvotrećinskom većinom da li prihvata i tek onda se radi tekst.