Kuburović: Notari doprineli jačanju pravne sigurnosti 1Foto: FoNet/Zoran Mrđa

De Ljan je pohvalio rad Javnobeženičke komore Srbije i njihovu aktivnu ulogu u okviru Međunarodne unije notara, kojoj je Komora javnih beležnika Srbije dve godine posle od osnivanja.

On je istakao da je jedan od prioriteta Međunarodne unije notara jačanje uloga javnih beležnika u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, u čemu su prepoznati i javni bežežnici iz Srbije.

De Ljan je ukazao da je Međunarodna unija u tom cilju već formirala radne grupe sa Svetskom bankom, FATF i MMF.

Kuburović je istakla da javni beležnici u Srbiji imaju podršku i Ministarstva pravde i Vlade i da su uspeli da se izbore sa raznim izazovima sa kojima su se suočavali.

Ona je istakla da su javni beležnici značajno ojačali pravnu sigurnost u Srbiji i da Ministarstvo pravde dosta toga radi na digitalizaciji i unapređenju IKT, kako bi se rad beležnika dodatno poboljšao.

Kuburović je ukazala da su uvedeni novi mehanizmi kontrole prilikom overavanja ugovora o prometu nepokretnosti u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da Javnobeležnička komora ima odličnu saradnju sa Upravom za sprečavanje pranja novca, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.