Lazarević: Pokušaj NATO invazije trajao od 9. aprila do 9. juna 1Foto:vikipedija

Lazarević je rekao da je prvih 10,15 dana pokušaja invazije front je bio dug oko 15 kilometara i cilj je bio proboj državne granice iz pravca Albanije.

U prvoj fazi, kako su je zvali „Strela 1“ u aprilu 1999. godine dogodio se napad iz pravca Albanije prema Đakovici, rekao je Lazarević koji navodi da je „u borbi prsa u prsa poginulo oko 100 naših vojnika, ali je granica odbranjena“.

Lazarević ističe da je NATO tada imao više gubitaka od Vojske Jugoslavije.

Prema njegovim rečima „Strela 2“, koja se odvijala od početka maja do kraja rata, išla je preko Paštrika i u toj fazi je poginulo 57 pripadnika prištinskog korpusa.