Mihajlović: U Srbiji ostvareni značajni rezultati u borbi protiv nasilja nad ženama 1Foto: FoNet/MGSI

Mihajlović je navela da je Srbija jedna od prvih zemalja koja je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici odnosno Istanbulsku konvenciju.

„Vlada je pripremila prvi državni izveštaj o sprovodjenju Istanbulske konvencije kojim je koordiniralo Кoordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, a učestvovalo je više od 260 raznih organizacija“, rekla je ona novinarima pre početka predstavljanja tog izveštaja grupi eksperata Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama (GREVIO) koja u Srbiji počinje evaluaciju mera koje se primenjuju na tom planu.

Mihajlović je kazala da je u prethodnom periodu „mnogo toga urađeno kako bi se sprečilo nasilje nad ženama u Srbiji“, doneta je Nacionalna strategija za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima 2011-2015, kao i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

„Očekujem da na sastanku sa evropskim ekspertima dobijemo jasne smernice, ali i razmišljanja o tome šta je Srbija uradila dobro, a gde su još moguća poboljšanja“, navela je ministarka.

Potpredsednica GREVIO ekspertske grupe Simona Lanzoni rekla je da će ta grupa uspešno obaviti monitoring i ostvariti konstruktivnu saradnju sa institucijama Srbije.

Članica GREVIO grupe iz Holandije Aleid van den Brink kazala je da je usvajanjem Istanbulske konvencije Srbija pokazala političku spremnost da uspostavi sistem prevencije od rodno zasnovanog nasilja, kao i da obezbedi sveobuhvatnu zaštitu žrtava i kazni počinioce.