Foto: Facebook

Skidanje sa liste izvedeno je na osnovu zaključka Vlade Srbije o prestanku prava Ministarstva odbrane za korišćenje zgrade hotela „Bristol“ i odluke ministra odbrane o korišćenju, upravljanju, održavanju i evidenciji objekata za privremeni samački smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane, precizirano je u saopštenju.

U Ministarstvu odbrane osnovana je radna grupa koja zajedno sa Vladom Srbije i gradom Beogradom radi na rešavanju problema i zbrinjavanju stanara hotela „Bristol“.

U skladu sa pravnom regulativom u oblasti stambenog zbrinjavanja i pravima koja stanari hotela „Bristol“ ostvaruju, predloženo je više varijanti njihovog smeštaja i u toku su razgovori u vezi sa lokacijama za preseljenje.

Deo stanara hotela „Bristol“ biće smešten u druge samačke hotele ili vojne objekte u Beogradu, dok će delu stanara biti dodeljeni stanovi za privremeni smeštaj, koji su zaključkom Vlade Srbije preneti na korišćenje Ministarstvu odbrane.

Napominjemo da će svi stanari hotela „Bristol“, koji u skladu sa propisima o stambenom zbrinjavanju, imaju pravo na rešavanje svog stambenog pitanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, biti adekvatno zbrinuti, obećava Miistarstvo.