Ministarstvo pravde: Poziv za upis u registar pružalaca besplatne pravne pomoći i podrške 1Foto: Ministarstvo pravde

Naveli su da primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji usvojen u novembru 2018. godine, počinje 1. oktobra 2019. godine.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći propisuje da besplatnu pravnu pomoć i podršku mogu da pružaju samo oni koji su upisani u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.