Foto: N1

Savković je, u pismu Ministarstvu kulture i informisanja, Delegaciji Evropske unije, Misiji OEBS u Srbiji, Nezavisnom udruženju novinara Srbije, Udruženju novinara Srbije, Nezavisnom društvu novinara Vojvodine, Asocijaciji nezavisnih elektronskih medija, Radnoj grupi za medijsku strategiju, naveo da on sam nije učestvovao na konkursu Ministarstva kulture ni ove, ni proteklih godina.

„Da besmislica i moja sramota budu veće, direktno i indirektno sam od pojedinih kolega optužen, da sam pristao da privredno društvo G.F.C. DOO koristi moje reference, kako bih od njih uzeo deo od dobijena četiri miliona dinara“, naveo je on.

Uvidom u Prijavu za projektno sufinansiranje video sam da je podnosilac prijave izvesna Danka Milošević, meni potpuno nepoznata iz sveta produkcije, kako filmske tako i televizijske, naglasio je Savković.

Savković je podsetio da se predajom dokumentacije na konkurs svi producenti su dužni da prilože i izjavu o tome da materijalno i krivično odgovaraju za sve činjenice podnete u aplikaciji.

Što se tiče krivične odgovornosti, smatram da je na državnim organima da urade svoj posao čim iz medija saznaju za ovaj slučaj. Korišćenjem lažnih podataka, G.F.C. DOO Beograd je stekla materijalnu dobit iz budžetskih sredstava namenjenih medijima, naglasio je on.