Nema više overe starih zdravstvenih 1

Osiguranici koji su podneli zahtev za elektronsku karticu, a koja još nije uručena, posle isteka overe stare zdravstvene knjižice, ili u slučaju njenog gubitka, zdravstvenu zaštitu ostvaruju na osnovu potvrde PZK koju izdaje matična filijala RFZO.

Navedenu potvrdu izdaje isključivo matična filijala ukoliko je izmiren dospeli doprinos, navodi se u saopštenju. Potvrde o podnetom zahtevu za zamenu zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom preko portala e-uprava ili na šalterima Pošta Srbije ne mogu se koristiti u zdravstvenim ustanovama prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, jer one služe isključivo kao dokaz o podnetom zahtevu za zamenu isprave zdravstvenog osiguranja.

Ova potvrda se ne izdaje deci, trudnicama i porodiljama, koji sve do uručenja zdravstvene kartice mogu koristiti staru zdravstvenu knjižicu, bez obzira na to što ona nije overena, navodi Ministarstvo. Potvrda se ne izdaje ni penzionerima koji imaju trajno overenu staru zdravstvenu knjižicu, koju mogu koristiti sve do uručenja zdravstvene kartice.