(Ne)priznate diplome strukovnih specijalista 1Foto: EPA

Ministarstvo zdravlja njihove diplome ne priznaje i odbija da ih uvrsti u katalog radnih mesta u zdravstvu. Predstavnici Udruženja radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije i Udruženja strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine najavili su za sutra konferenciju za medije na kojoj će javnost obavestiti o ovom problemu, a ako ne bude rezultata planiraju protest 20. juna.

Milan Nikolić, iz Udruženja strukovnih medicinskih radiologa, kaže za Danas da bezuspešna borba članova ovog udruženja traje dve i po godine, ali da Ministarstvo zdravlja odbija da se u katalogu radnih mesta definišu specijalističke strukovne studije, uz obrazloženje da im ovi kadrovi nisu potrebni. S druge strane, visoke strukovne škole, ali i Medicinski fakultet u Beogradu godinama školuju specijaliste strukovne medicinske radiologe i to kao samofinansirajuće studente koji plaćaju školarinu. Nikolić kaže da je za dvogodišnje specijalističke strukovne studije na Medicinskom fakultetu dao 3.000 evra, ali da njegovu diplomu ustanova u kojoj je zaposlen ne priznaje. Samim tim ima istu platu kao i njegove kolege sa završenim trogodišnjim strukovnim studijama.

– U svim pregovorima smo se pozivali na Zakon o visokom obrazovanju, koji jasno definiše specijalističke strukovne studije i koje je akreditovala Komisija za akreditaciju. Ministarstvo zdravlja nije uvažilo naše argumente, kao ni činjenicu da te diplome priznaju u zemljama regiona i velikom broju zemalja Evropske unije – kaže Nikolić.

Dodaje da je jedina ponuda Ministarstva zdravlja na poslednjem sastanku u maju, bila da se specijalističke strukovne studije definišu u pravilniku koji reguliše specijalizaciju lekara i da plata onima koji su ih završili bude uvećana za četiri odsto. Prevedeno u novcu, to znači veća plata za 1.500 dinara i za one koje su ove studije završili na visokim školama (gde traju godinu dana) i za one koji su ih završili na Medicinskom fakultetu (gde traju dve godine).

– Uzaludni su bili pokušaji da objasnimo da je ta ponuda ponižavajuća i da između specijalizacije lekara i naših specijalističkih studija ne postoji paralela – kaže Nikolić, napominjući da ne traže da se diplome svima priznaju automatski već da se poslodavcima omogući da, ukoliko su im ovi kadrovi potrebni, mogu da ih angažuju.

Novi Zakon o visokom obrazovanju, usvojen u novembru 2017. godine, pored specijalističkih strukovnih studija predvideo je i master specijalističke studije.

Komentar iz Ministarstva zdravlja do zaključenja ovog izdanja lista Danas nismo dobili.

Podobni i nepodobni

U katalogu radnih mesta u zdravstvu nisu prepoznati ni drugi smerovi specijalističkih strukovnih studija, ali jesu u drugim oblastima. Tako, recimo, specijalista strukovna medicinska sestra može da radi u predškolskim ustanovama, jer joj prosvetni propisi to omogućuju, ali je zdravstveni sistem ne prepoznaje, ističe Nikolić.