Foto: Pixabay/ lksuperboy

ako se navodi, najviљe sluиajeva prijavljeno je u Beogradu (204 osobe), zatim u Juћnobaиkom okrugu (56), Juћnobanatskom (53) i Braniиevskom okrugu (23).