Otkazi u novopazarskim državnim apotekama 1Foto: Stefana Savić (Arhiva)

Bez posla su ostala tri farmaceuta, dva farmaceutska tehničara i dva administrativna radnika. Ministarstvo zdravlja je obezbedilo otpremnine od 180 hiljada do 1,3 miliona dinara.

Apoteke su vlasništvo Doma zdravlja, jer je ovaj grad među retkima u Srbiji gde nije formirana apotekarska ustanova. Početkom juna saopšteno je da je menadžment Doma zdravlja odlučio da se „sprovede racionalizacija u apotekama koje postaju nerentabilne“ i u planu je da se zatvore dve apoteke „koje godinama posluju sa gubitkom“. Racionalizacija osim zatvaranja dve apoteke, podrazumevala je i smanjenje broja zaposlenih

Vest o nerentabilnom poslovanju državnih apoteka u Novom Pazaru začudila je sve, jer je apotekarska delatnost ovde unosan posao. Privatne apoteke „niču“ i naslanjaju se jedna na drugu i sve dobro rade. Ova odluka, ne poklapa se ni sa odlukom gradskog parlamenta da usvoji izveštaj o prošlogodišnjem radu Doma zdravlja. U finansijskom izveštaju se navodi da je Dom zdravlja ostvario 52.947.000 dinara sopstvenih prihoda i da u tome prodaja lekova sa negativne liste učestvuje sa više od 34,2 miliona.