Petnici iz prosvetnog budžeta 271 milion dinara 1foto promo

Za rad Istraživačke stanice Petnica Ministarstvo prosvete je samo u poslednjih deset godina izdvojilo 271 milion dinara, navodi se u odgovoru tog ministarstva Zaštitniku građana Zoranu Pašaliću, u koji je Danas imao uvid.

Pašalić je, podsetimo, tražio informacije od Ministarstva nakon što je u nedeljniku Vreme objavljena ispovest više žena koje su kao nekadašnje polaznice petničkih seminara bile seksualno zlostavljane od strane jednog od zaposlenih u Istraživačkoj stanici.

Zaštitnik građana je, između ostalog, pitao Ministarstvo da pojasni osnov saradnje Petnice sa školama, koliko je finansijskih sredstava izdvojeno za rad Istraživačke stanice, te da li je odobravanje novčane podrške ogranizacijama koje se bave vannastavnim obrazovanjem bilo uslovljeno postojanjem programa zaštite dece od nasilja, diskriminacije i zlostavljanja.

Neka od ovih pitanja list Danas je ranije uputio Ministarstvu, ali je njihov stav bio da se ne oglašavaju dok najpre ne odgovore Pašaliću, što su juče i učinili.

U Ministarstvu prosvete za Danas navode da institucionalna veza između Ministarstva prosvete i Istraživačke stanice Petnica – ne postoji.

O tome su, kažu, obavestili i Zaštitnika građana i pojašnjavaju da je Petnica nezavisna neprofitna organizacija registrovana kao udruženje građana i da nije deo formalnog sistema obrazovanja.

– Dakle, Petnica ne podleže Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Ministarstvo nema ingerencije nad ovom ustanovom. Takođe, obavestili smo Zaštitnika građana da Ministarstvo nije imalo nikakva saznanja o navodima koji su se pojavili u javnosti u vezi sa slučajevima zlostavljanja u toj ustanovi. Ministarstvo najoštrije osuđuje svaki vid zloupotrebe i nasilja, kao i pokušaje zataškavanja ovakvih slučajeva i pojava. Očekujemo da će istraga biti završena što pre i da će svi odgovorni biti sankcionisani – ističu u Ministarstvu prosvete.

Podsećaju i da su sve ustanove koje su u ingerenciji Ministarstva dužne da imaju akte o sprečavanju zlostavljanja, nasilja i zanemarivanja, te da „Ministarstvo nema ingerencije da obaveže i propiše donošenje internih pravnih akata kojima se reguliše bezbednost dece i zaštita od nasilja u organizacijama poput Petnice.

– S obzirom na renome Petnice, škole nikada nisu dovodile u pitanje učešće nastavnika i učenika u programima ove istraživačke stanice. Samo učešće je posmatrano kao referenca za dalje napredovanje, kako učenika, tako i nastavnika koji su bili nosioci određenih programa za mlade. IS Petnica obraćala se direktno školama, a učenici i roditelji mogli su da se o ponuđenim programima informišu i putem zvaničnog sajta Petnice. Ministarstvo nikada nije bilo u ulozi da upućuje učenike u Petnicu, a za boravak učenika je bilo neophodno da roditelji daju saglasnost – kažu u Ministarstvu prosvete.

U odgovoru Zaštitniku građana Ministarstvo precizira koliko je novca izdvojeno iz prosvetnog budžeta za rad ove organizacije: Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje je u 2017. i 2018. godini za podršku radu sa talentovanim i darovitim učenicima odvojio 4,8 miliona dinara za IS Petnica.

Sektor za nauku je podržao Petnicu 2011. godine sa 13 miliona dinara, 2013. sa 28,2 miliona, od 2014. do 2020. godišnje je izdvajano po 30 miliona, a ove godine 15 miliona dinara.

„U periodu od 2011. do 2015. godine (izuzev 2012. kada nije bilo sufinansiranja) sufinansiranje Petnice je odobravano direktno preko posebne pozicije u budžetu ili preko tekuće budžetske rezerve odobrene rešenjem Vlade. Značaj programa je prepoznat i kroz potrebu da se izgrade objekti i opremi prostor u Petnici, čemu je usledilo i odobravanje upravljanjem tih prostora. Od 2016. sredstva za Istraživačku stanicu su se odobravala na osnovu javnog poziva Ministarstva prosvete za Programsku aktivnost dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučno-istraživačkim radom“, navedeno je u dopisu.

U odgovoru Zaštitniku građana piše i da preporuke o učešću u programima Istraživačke stanice daju najčešće psiholozi i pedagozi iz škola, koji pripremaju mišljenje o učeniku zajedno sa predmetnim nastavnicima.

Za osnovnu školu ciljna grupa su bili učenici sedmog razreda, koji su birani za učešće u programu koji se ostvaruje u njihovom osmom razredu. Za srednjoškolce je više programa, a preporučivanje je po istom principu kao i za osnovce. Pošto je reč o maloletnim licima, roditelji uvek sarađuju sa školom u vezi sa preporukama koje se obavezno prilažu uz prijavu.

U dopisu se precizira da Petnica ima praksu da se direktno obraća školama, a već dugi niz godina o svojim programima informiše putem zvaničnog sajta na kome se nalazi baner sa opisima svih programa za osnovce i srednjoškolce.

„Pošto se Petnica u obrazovnoj javnosti smatra najvažnijom organizacijom koja podstiče izuzetnost u stvaralaštvu mladih, zbog čega je njen razvoj dobijao podršku države za razvoj kapaciteta, kao i finansijsku pomoć za ostvarivanje programa, što je uvek javno promovisano, škole nikada nisu dovodile u pitanje obaveštenja i pozive za učešće nastavnika i učenika. Učešće u programima IS Petnica se posmatra kao referenca za dalje napredovanje, kako učenika, tako i nastavnika koji su bili nosioci određenih programa za mlade. Nemamo saznanja da je ikada bilo problema sa pravdavanjem odstustva učenika zbog učešća u IS Petnica. Radi se o odličnim učenicima, koji pokazuju rezultate koji su viši od očekivanog za najviše ocene i na učešće u programima Istraživačke stanice se gleda kao na njihovo dodatno učenje, ali i kao na nagradu za zalaganje u školi“, piše u odgovoru Zaštitniku građana.

Centru u Tršiću 17,5 miliona

Na pitanje Zaštitnika građana da li su finansirali i druge slične organizacije, iz Ministarstva su precizirali da su podržali rad Naučno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ u Tršiću preko Sektora za nauku, i to 2019. godine sa 10 miliona dinara, 2020. sa pet miliona i ove godine sa 2,5 miliona dinara.