Foto: Medija centar

Neposredan povod za pokretanje postupka je pojavljivanje podataka o ličnosti maloletne osiguranice fonda i njenog zakonskog zastupnika u javnosti, prvo na društvenoj mreži Tviter objavljivanjem od strane M.Rističevića člana Upravnog odbora RFZO, a potom i u raspravi političkih neistomišljenika u Narodnoj skupštini, pa nakon toga i najširoj javnosti, naveo je Poverenik u saopštenju.

Poverenik je od RFZO zatražio da se, pored ostalog, izjasni da li su podaci o ličnosti osiguranika, po kom pravnom osnovu i u koju svrhu inače dostupni članovima Upravnog odbora RFZO.

Takođe, da se utvrdi da li su u konkretnom slučaju, po kom osnovu i u koju svrhu učinjeni dostupnim članu Upravnog odobra koji ih je objavio i da li je navedeni član Upravnog odbora i po kom pravnom osnovu objavio predmetne podatke o ličnosti u ime RFZO.

Poverenik je naveo da će po okončanju postupka nadzora o rezultatima i merama koje će preduzeti, kao i obično, informisati javnost i ocenio da je konkretan slučaj mogao da zasluži i pažnju drugih nadležnih organa.

Krivičnim zakonikom je, podsetio je Poverenik, predviđeno da će onaj „ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona, neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni“ biti kažnjen novčanom kaznom ili zatvorom, a da će „ako delo učini službeno lice u vršenju službe“ biti kažnjeno zatvorom do tri godine.

Narodni poslanik sa liste SNS Marijan Rističević, povodom toga što je poverenik pokrenuo nadzor u RFZO zbog otkrivanju podataka maloletnog lica, kaže da mu je žao što je izneo podatke, ali da ih nije dao medijima. „Nikada mi nije bila namera da otkrijem lične podatke devojčice. Podatke koje sam izneo dao sam kao član Upravnog odbora RFZO-a, žao mi je što sam ih izneo, iako su tačni, pošto su zloupotrebljeni. I, nijedan podatak nisam dao medijima“, rekao je Rističević za N1.

U Skupštini Srbije je došlo do napada i optužbi između poslanika vlasti i opozicije zbog rečenice koju je na društvenoj mreži Tviter napisao Rističević: „DS je čudo. Ćerki jednog od njih 2015. RFZO je platio 460.000 evra operacije u inostranstvu. Ove godine su sami odbili RFZO da bi pravili kampanju“.

Rističević ranije je rekao da su izvučeni iz konteksta delovi njegovih izjava u vezi s aktivnostima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) po pitanju lečenja pacijenata, posebno dece, u inostranstvu. „Što se politike tiče, niti sam o ovome davao izjave takve prirode, niti ću ih davati ubuduće, a ono što sam rekao je, po meni, činjenica koja je proverljiva u RFZO. Posebno mi je žao što je, mimo moje volje, otkriven identitet roditelja i obolelog deteta“, naveo je Rističević.