Foto: Screenshot/MGSI
Cilj je da se na taj način pruži aktivan doprinos boljem pristupu informacijama, uslugama i aktivnostima koje ministarstvo i Vlada Srbije realizuju kako bi se ostvarila efikasna inkluzija romske zajednice u društvo.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je, tim povodom, pozvala i ostala ministarstva da bar deo svojih sadržaja koji su relevantni za romsku zajednicu prevedu na njihov jezik.

„Prevod sajta ministarstva na romski jezik je iskorak u komunikaciji i boljem razumevanju, što za cilj ima smanjivanje predrasuda i potpunu integraciju pripadnika romske nacionalnosti u društvo“, piše u saopštenju.

Sve mere koje država sprovodi, a koje se tiču obezbeđivanja boljih uslova u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, zdravlja i stanovanja pripadnika romske nacionalnosti, biće prevedene na romski jezik.

U toku je i izrada višejezične veb platforme Кoordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

Povezani tekstovi