Foto: VMA

U izvođenju intervencije učestvovao je medicinski tim predvođen načelnikom Klinike za kardiologiju i urgentnu internu medicinu VMA puk. prof. dr Slobodanom Obradovićem, doc. dr Jovanom Matijaševićem i dr Urošem Batranovićem iz Instituta za plućne bolesti, kao i asist. dr Milom Kovačević i doc. dr Ilijom Srdanovićem iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Navedena intervencija do sada je rađena samo u Vojnomedicinskoj akademiji, pa se uvođenje sofisticiranog načina lečenja teških pacijenata sa tromboembolijskom bolešću pluća u druge zdravstvene ustanove smatra rezultatom
dugogodišnje uspešne saradnje tri zdravstvene ustanove.