Foto: Miroslav Dragojević

Tih šest su Uprava za javne nabavke, Državna revizorska institucija, Budžetska inspekcija Ministarstva finansija, Republička komisija za zaštitu prava, Agencija za borbu protiv korupcije i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Ipak, neke od njih priznaju da su putem medija obaveštene o mogućim malverzacijama za praznični sjaj vredan oko 1,8 miliona evra.

Uslovi dva tendera JKP „Javno osveljenje“ – za kupovinu nove svečane rasvete i drugog za popravku postojeće rasvete, kao što je Danas ranije pisao, bili su takvi da može da ih zadovolji samo jedna firma – „Keep light“ koji već godinama snabdeva Beograd prazničnim sjajem. „Keep light“ je tako i ove godine sklopio ugovore po kojima će od Beograda za novogodišnju rasvetu zaraditi blizu 225 miliona dinara sa PDV-om, i pored brojnih zamerki drugih zainteresovanih ponuđača na specifične uslove konkursne dokumentacije za javnu nabavku.

Da li su ovi specifični kriterijumi diskriminisali druge ponuđače, trebalo bi da proverava Uprava za javne nabavke, ali od njih nismo dobili odgovor da li to i rade. Odgovor nismo dobili ni od Republičke komisije za zaštitu prava, kojoj je upućen zahtev drugog ponuđača na tenderu, firme „Stars LTD“, čija je ponuda odbijena, iako sa manjom cenom, jer, kako se navodi u odluci o dodeli ugovora, nije bila upisana u registar ponuđača Agencije za privredne registre (APR). Da li će se budžetska inspekcija Ministarstva finansija pozabaviti ovim tenderom ne znamo, jer ni oni nisu odgovorili na pitanja Danasa.

Sa druge strane, Državna revizorska inspekcija i Agencija za borbu protiv korupcije ne proveravaju način na koji su kupljeni svetleći ukrasi jer nemaju osnova za to, ali nagoveštavaju da bi, zahvaljujući pisanju medija, ubuduće mogli da obrate pažnju na sporne nabavke.

Iz Državne revizorske institucije su nam objasnili da nisu sprovodili reviziju nabavki JKP „Javno osvetljenje“ jer njihovim programom revizije za 2016. godinu i 2017. godinu nije obuhvaćeno JP „Javno osvetljenje“ Beograd. Ipak iz DRI se zahvaljuju na postavljenom pitanju i najavljuju da će ga „uzeti u obzir kao korisnu informaciju i jedan od kriterijuma prilikom donošenja Programa revizije za 2018. godinu“.

Iz Agencije za borbu protiv korupcije potvrdili su da su imali uvida u pisanje Danasa o ovoj temi, ali objašnjavaju da mogu da reaguju tek ako im se direktno obrate građani ili nadležne institucije.

„U situaciji kada građani predstavkom ukažu na moguću korupciju u postupku javne nabavke, primera radi, jer je predmet javne nabavke oblikovan na taj način da ga na tržištu može ponuditi jedan ili mali broj ponuđača, jer su postavljeni diskriminatorski uslovi za učešće u postupku ili određene diskriminatorske tehničke specifikacije, Agencija nakon prikupljanja relevantne dokumentacije i saradnje sa nadležnim institucijama, na adekvatan način reaguje, a u slučaju sumnje da je izvršeno krivično delo o tome se obaveštava nadležno javno tužilaštvo“, piše u odgovoru Agencije.

Da li nadležno Više javno tužilaštvo, koje može da pokrene postupak i po službenoj dužnosti, ispituje moguće zloupotrebe u procesu nabavki rasvete, juče u tom tužilaštvu nisu mogli da provere zbog popravke radijatora u zgradi, ali su obećali da će nam javiti u sredu.

Ipak, opravdana je sumnja da će tužilaštvo bila šta i učiniti po tom pitanju s obzirom da za prošlogodišnje, takođe sumnjive nabavke novogodišnje rasvete, nisu smatrali da ima osnova za pokretanje postupka. Oni su odbili krivičnu prijavu inicijative „Ne da(vi)mo Beograd“ protiv gradonačelnika Siniše Malog, direktora „Javnog osvetljenja“ Aleksandra Cincar Poposkog, direktora firme „Keep light“ Radovana Đumića i članova tenderske komisije, posle pisanja portala Pištaljka da je ovaj tender namešten.

JKP Osvetljenje: „Ovakve opreme nikad nije dosta“

Na pitanja Danasa o nabavkama novogodišnje rasvete, Aleksandar Cincar Poposki, direktor JKP „Javno osvetljenje“ odgovorio je naknadno, objašnjavajući da je razlog za kupovinu dodatne rasvete to što nisu sve lokacije ukrašene a građani traže ulepšavanje i njihovih naselja, kao i da su odluku o tome doneli odbornici Skupštine Beograda. Danas je od ovog preduzeća tražio informaciju kolika je ukupna količina rasvete kojom Beograd raspolaže, ali s obzirom da nismo precizirali da li se radi o šljaštećoj rasveti na kilo, na metar ili po komadu, Cincar Poposki odgovara da je pitanje nejasno jer nema merne jedinice, ali da u svakom slučaju „ovakve opreme nikad nije dosta“. Direktor „Javnog osvetljenja“ negira da su uslovi tendera za rasvetu bili diskriminatorni, na zamerke da su crtežima zahtevani ukrasi kojima raspolaže samo jedna kompanija kaže da „činjenica da pominjete skice figura govori o tome da tu ništa nije detaljno“ i dodaje da i sama konkursna dokumentacija dozvoljava odstupanje do 10 odsto od zadatih kriterijuma.