Foto: FreeImages/Jason Morrison

Drugostepeno okončani predmeti – 4, ukupno osuđenih lica – 73, ukupno oslobođenih lica – 37, godina zatvora – 857, a oslobađajućih presuda – 37. Drugostepeno okončani predmeti pred sudom opšte nadležnosti – 2, ukupno osuđenih lica – 5, nema oslobođenih lica i oslobađajućih presuda, dok je ukupno godina zatvora – 95.

U fazi glavnog pretresa pred Apelacionim sudom je šest predmeta, sa ukupno osuđenih pet osoba, oslobođenih 12, a ukupno godina zatvora – 49 i oslobađajućih presuda – 12. U fazi glavnog pretresa pred Odeljenjem za ratne zločine – ukupno 13 predmeta, optužena su 43 lica. Što se tiče istraga, ukupno je 14 predmeta, osuđenih lica – 74.

Regionalna saradnja – Ukupan broj razmenjenih informacija i dokaza u predmetima: 86 (april 2012.): Hrvatska – 54. Bosna i Hercegovina – 8, Crna Gora – 5 i EULEKS/UNMIK – 19. Ukupan broj razmenjenih informacija i dokaza u predmetima: 357 (januar 2016.): Hrvatska – 175, Bosna i Hercegovina – 61, Crna Gora – 14 i EULEKS/UNMIK – 107.