FOTO Stanislav Milojkovic

Kučan, koji je bio predsednik Slovenije od 1990. do 2002. godine, naglašava da taj slučaj uopšte i ne prati.

Krivičnu prijavu protiv Kučana, Janeza Slapara, koji je u to vreme bio načelnik štaba Teritorijalne odbrane (TO) Slovenije, te Franca Anderliča, nekadašnjeg komandanta TO Južnoprimorske pokrajine Slovenije, kao i još tri osobe, Bratić je podneo Tužilaštvu za ratne zločine, koje je nakon toga saopštilo da će „preduzeti sve neophodne radnje u cilju postupanja po ovoj krivičnoj prijavi“.

S druge strane, advokat Bratič kratko je izjavio za Danas da, prema informacija koje on ima, Tužilaštvo za ratne zločine trenutno postupa po njegovoj krivičnoj prijavi. Podsetimo, u prijavi se navodi da su Kučan, Slapar, Anderlič i ostali kršili pravila Ženevske konvencije za vreme oružanih sukoba koji su na teritoriji Slovenije trajali od 27. juna do 7. jula 1991. godine.

Sukob je izbio između Jugoslovenke narodne armije (JNA) i Teritorijalne odbrane Slovenije. Advokat Bratić je u prijavi naveo da je Kučan bio predsednik Slovenije i da je imao efektivnu komandnu vlast nad svim oružanim formacijama, pa kao takav, kako je kazao, ulazi u red glavnih zločinaca za razbijanje Jugoslavije.

Kučan je na sednici Predsedništva SR Slovenije pročitao Dekret o otpočinjanju oružane akcije protiv SFRJ i naredio da se koristi teška artiljerija u napadima na jedinice JNA i obratio se građanima Slovenije sa zahtevom da odbiju saradnju sa JNA. U nasilju koje je potom usledilo ubijena su 44 pripadnika JNA, tvrdi podnosilac prijave, advokat Bratić. Podseća da su u mestu Škofje 28. juna 1991. streljana tri pripadnika JNA – Srbin, Albanac i Slovenac.

Bez odgovora iz Tužilaštva

Redakcija Danas poslala je pitanje Tužilaštvu za ratne zločine da li je išta uradilo po krivičnoj prijavi protiv bivšeg predsednika Slovenije Milana Kučana, međutim, odgovor nismo dobili. Inače, otkako je za tužiteljku za ratne zločine postavljena Snežana Stanojković, list Danas nijednom nije dobio odgovor na pitanja i molbe od Tužilaštva za ratne zločine.

Povezani tekstovi