Foto: Stefana Savić (arhivska fotografija)

Glavni pretres u ponovljenom postupku započeo je čitanjem optužnice, nakon čega su se optuženi izjasnili da su istu razumeli, da se ne osećaju krivim i da će izneti svoju odbranu. NJih dvojica su izjavili su da u celosti ostaju pri ranije iznetim odbranama.

Po optužnici, Bajić je 10. oktobra 1992, u mestu Kamičak, opština Ključ, zajedno sa Paukovićem, naoružani automatskim puškama, između ostalog, ubili R. H, potom su došli pred kuću u vlasništvu J. M, a kada su videli da se u kući nalazi više osoba, ispucali su veći broj metaka u njih, nakon čega su od zadobijenih povreda svi preminuli na licu mesta.

U uvodnom izlaganju Tužilaštvo za ratne zločine i branilac optuženog Bajića nisu imali novih predloga za izvođenje dokaza, i saglasili su se da se u dokaznom postupku pročitaju iskazi svih svedoka. Branilac optuženog Paukovića protivio se čitanju iskaza preminulih svedoka, jer su isti dati pred istražnim organima. Takođe je ponovio predlog da se u svojstvu svedoka ispitaju lica koja su učestvovala u uviđaju nakon kritičnog događaja, i to Rajko Dakić, kao istražni sudija Osnovnog suda u Ključu, Dragan Kojić kao tužilac Osnovnog tužilaštva u Ključu, Gojko Gavrilović i Neđo Tekić, radnici policije.

Kako je zapazila posmatračica Fonda za humanitarno pravo, Marina Kljaić, odbrana je ovo zatražila jer je u zapisniku o uviđaju navedeno da na licu mesta nisu pronađeni nikakvi tragovi, dok jedan od svedoka optužbe navodi da je na licu mesta bilo dosta čaura. Takođe je traženo da se od Kantonalnog tužilaštva u Bihaću dobavi podatak šta je s postupkom koji je vođen protiv Jovana Kondića povodom istog događaja, da se zatraže i čaure ako su pronađene prilikom uviđaja, kako bi se moglo izvršiti balističko veštačenje.

Sudsko veće je prihvatilo predlog branioca optuženog Paukovića da se kao svedoci ispitaju Dakić, Kojić, Gavrilović i Tekić, dok će o ostalim predlozima naknadno doneti odluku. Sledeće suđenje je zakazano za 4. oktobar.

U utorak, 4. septembra održano je suđenje u predmetu za ratne zločine „Ključ – Rejzovići“. Putem video-konferencijske veze sa Kantonalnim sudom u Zenici ispitan je kao svedok Mladenko Vrtunić, koji je za isto krivično delo, pred Kantonalnim sudom u Bihaću pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od devet godina. On je, pak, negirao svoje učešće u izvršenju krivičnog dela za koje je pravosnažno osuđen. Istakao je da je u to vreme bio na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke, gde je bio angažovan pri vojsci kao civilno lice i obavljao poslove vozača.

Prema njegovim rečima, o kritičnom događaju je čuo tek prilikom suđenja. Smatra da je neosnovano osuđen samo na osnovu lažnih izjava svedoka, kao i izjave Predraga Bajića koju je dao 8. maja 2014. i u kojoj je priznao svoje učešće u izvršenju dela, te naveo kao saizvršioce njega i optuženog Budimira. Vrtunić je rekao da poznaje optuženog Budimira, ali samo iz viđenja, a nije mogao da se seti da li ga je 1992. uopšte i video. Sledeći glavni pretres zakazan je za 8. oktobar.

Po optužnici, 21. novembra 1992, optuženi Budimir, Bajić Predrag i Vrtunić Mladenko su ušli u kuću Štrkonjić Ale, koji je tom prilikom bio u kući zajedno sa svojom suprugom Štrkonjić Fatimom i njenom majkom Koljić Fatom. Fizički su zlostavljali Štrkonjić Alu, tukli ga, ubadali i sekli nožem, tražeći da im da novac… U jednom trenutku, Ale je iskoristio priliku i pobegao, a dok je bežao za sobom je čuo više hitaca. Ubijene su i Fatima i Fata.

Podignuta optužnica za zločine u Foči

Foča // Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Slobodana Ćurčića, nastanjenog u Crnoj Gori, koja ga tereti za zločine počinjene na području Foče nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti, javlja detektor.ba. Ćurčić se, prema optužnici koja je prosleđena Sudu BiH na potvrđivanje, tereti da je u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), tokom 1992. za vreme napada na selo Hum u opštini Foča, ubio dvoje civila bošnjačke nacionalnosti. Takođe se tereti da je zajedno s drugim osobama sudelovao u silovanju i seksualnom zlostavljanju žena i devojaka bošnjačke nacionalnosti, te lično počinio silovanje jedne osobe.

Preminuo optuženi Aleksandar Petrović

Kotor-Varoš // Aleksandar Petrović, optuženi za zločine počinjene u Kotor-Varoši, preminuo je krajem prošle sedmice, potvrdio je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) njegov advokat Senad Kreho. Za zločin počinjen u Kotor-Varoši, Petroviću se pred Sudom BiH sudilo zajedno sa Boškom Peulićem, Slobodanom Župljaninom, Manojlom Tepićem, Jankom Trivićem i Nedjeljkom Đekanovićem. Na teret im se stavlja progon – ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i teranjem na prinudni rad. U optužnici se navodi da je Peulić bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske, Župljanin komandant Drugog bataljona, Petrović komandir Prve čete Drugog bataljona, Tepić komandant Teritorijalne odbrane Kotor-Varoš, Trivić komandant 22. brigade VRS-a, a Đekanović predsednik Opštine Kotor-Varoš i predsednik Kriznog štaba, piše detektor.ba.