Foto: Medija centar

Do danas je identifikovano 75 odsto nestalih osoba. Na primer, u Bosni i Hercegovini, od 30.000 nestalih, identifikovano je više od 23.000 osoba, uključujući skoro 7.000 nestalih kao rezultat genocida u Srebrenici, ističe za Danas Metju Holidej (Matthew Holliday), direktor Programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestala lica (ICPM).

Kako objašnjava naš sagovornik, ICPM još od 1996. godine blisko sarađuje sa zemljama u regionu bivše Jugoslavije radi rešavanja pitanja nestalih osoba, i to na osnovu bilateralnih sporazuma sa državama.

– ICMP je pomogao državama regiona da ispune svoje obaveze iz oblasti ljudskih prava i da efikasno istraže slučajeve nestalih osoba, pomažući im da povećaju kapacitete domaćih institucija koje su odgovorne za koordinaciju potrage i identifikacije nestalih osoba. ICMP je, takođe, pomogao državama, posebno BiH i Kosovu, da razviju domaće zakonodavstvo koje definiše prava porodica nestalih i obaveze države. ICPM je obezbedio forenzičku tehničku pomoć na iskopavanjima, i sproveo DNK testiranja na više od 60.000 uzoraka (zuba i kostiju), i na više od 90.000 uzoraka krvi koje su obezbedile porodice nestalih kako bi pomogli nacionalnim vlastima da identifikuju nestale osobe. ICMP je, takođe, obezbedio angažovanje porodica nestalih u procesu, što je od ključne važnosti za uspeh procesa, ističe Holidej.

* Čini se da pronalazak nestalih osoba nije na listi prioriteta bilo koje vlade u regionu. Zašto je to tako?

– Naprotiv, pitanje nestalih osoba je od ključnog značaja za sve pogođene države u regionu. Činjenica da su premijeri BiH, Hrvatske, Kosova, Crne Gore i Srbije potpisali Londonsku deklaraciju o nestalim osobama na Berlinskom procesu Samit zapadnog Balkana u Londonu u julu ove godine, predstavlja snažnu demonstraciju kontinuirane političke volje nacionalnih vlasti da se nastavi na rešavanju pitanja nestalih osoba.

* Šta se dešava sa aplikacijom ICPM-a o lokacijama grobnica? Da li je ispunila očekivanja?

– ICMP je pokrenuo svoj „Online Site Locator“, koji omogućava osobama da pruže informacije ICMP-u o potencijalnim lokacijama tajnih grobnica, i dobili smo više desetina informacija. ICMP je ove informacije dostavio relevantnim državnim organima radi dalje istrage, koje su u toku.

* Šta mislite o odnosima u regionu? Ima li nade da će ikad doći do pomirenja?

– Ključna komponenta pomirenja nakon konflikta je rešavanje problema nestalih osoba. Ovaj proces je već dobro razvijen u regionu Zapadnog Balkana. Rešavanje broja slučajeva nestalih osoba u narednim godinama biće od suštinskog značaja za konsolidovanje već ostvarenih rezultata.

* Koji su planovi ICPM-a za naredni period?

– ICMP će nastaviti da pomaže državama u regionu da ispune svoje obaveze iz oblasti ljudskih prava da efikasno istraže slučajeve nestalih osoba. To će učiniti podsticanjem unapređene regionalne saradnje i nastavkom pružanja tehničke pomoći u smislu forenzičke arheologije, antropologije i analize DNK, za koje smo sigurni da će pomoći u rešavanju značajnog broja slučajeva nestalih osoba u narednim godinama.

Inicijative civilnog društva su dobro došle

* Da li podržavate REKOM?

– Dobre inicijative civilnog društva za istinom, koje se bave nasilnom prošlošću su dobrodošle, sve dok ne ugrožavaju istrage tužilaštava i rad drugih nacionalnih institucija koje su odgovorne za pretraživanje i identifikacija nestalih lica.