Svedok potvrdio da su privođeni muslimani 1Foto: FreeImages / Jason Morrison

Po optužnici, Milorad Jovanović se tereti da je u svojstvu rezervnog milicajca MUP Republike Srpske, Odeljenje stanice milicije Lušci Palanka, zajedno sa komandirom Slavkom Vukovićem, koji je u međuvremenu preminuo, i drugim nepoznatim pripadnicima civilne i vojne milicije tokom juna i jula 1992. godine „vršio protivzakonita odvođenja i zatvaranja, mučenja, nečovečno postupao prema civilnom stanovništvu bošnjačke nacionalnosti, nanosio velike patnje ili povrede telesnog integriteta ili zdravlja i izvršio ubistvo jednog civila“. Optuženi Jovanović negira izvršenje dela za koje se tereti.

Svedok Markanović je potvrdio da je bio u rezervnom sastavu policije u isto vreme kada i optuženi Jovanović i da je bio zadužen da vozi minibus. Naveo je da su privodili muslimane u, kako je naglasio, zatvor „Simo Miljuš“, ali da on nije video da ih neko tuče i muči u tom objektu. Dodao je da im je naloge za privođenje davao komandir Vuković. Svedok Markanović je na nekoliko pitanja advokata optuženog, Marka Milovića, rekao da nema saznanja da je Jovanović tukao privedena lica, kao i da nije video rezervne policajce da to čine. Takođe je rekao da nije čuo da je neko ubijen u tom zatvoru.

Postupajući tužilac u ovom predmetu Bruno Vekarić prethodno je pitao svedoka da li je poznavao neke od privođenih muslimana i ko je čuvao stražu u objektu, na šta je svedok odgovorio da jeste poznavao neke od njih i da su se stražari menjali a da je jedan od njih bio Đuro Adamović.

Branilac Milović je pitao svedoka da li mu je rečeno protiv koga se vodi postupak kada je davao iskaz 2015. u Bihaću, a Markanović je odgovorio da nije, kao i da nije tražio da pročita svoj iskaz, te je Milović tvrdio da su reči svedoka menjane, pa je umesto zatvor u iskazu naveden logor. I sam svedok je izjavio da nikad nije rekao logor, već zatvor „Simo Miljuš“.

Inače, ovaj postupak predstavlja dobar primer saradnje Srbije i BiH u procesuiranju ratnih zločina s obzirom na to da je predmet srpskom Tužilaštvu za ratne zločine ustupilo Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona Bihać, jer optuženi Jovanović državljanin Srbije i sa prebivalištem u Srbiji, nije bio dostupan organima BiH.