Foto: FreeImages

Tužilac Edin Muradbegović je u završnoj reči istakao da je dokazano da je Ratković tokom rata u Višegradu silovao svedokinju VR-1, zbog čega mu treba izreći kaznu „po zakonu“. „Svjedokinja je detaljno opisala događaj i potvrdila navode optužnice… Prepoznala je Ratkovića kao počinioca tokom istrage i u sudnici. NJen iskaz je u potpunosti pouzdan i jasan i ona nema nikakav razlog da lažno tereti Ratkovića“, rekao je tužilac Muradbegović. Prema njegovim rečima, život svedokinje VR-1 je uništen silovanjem, a ona i njena porodica i danas trpe posledice toga.

„Iskazi drugih svjedoka Tužilaštva su potvrdili navode svjedokinje VR-1. Oni su rekli da je Ratković dolazio na mjesto gdje je svjedokinja radila i da se ona plašila“, dodao je tužilac. Detektor.ba podseća da je Ratković optužen da je, kao pripadnik Višegradske brigade VRS-a, u više navrata mučio, zlostavljao, silovao i premlaćivao žensku osobu. Nakon iznošenja završnih reči tužioca, predstavnik Ureda za pružanje besplatne pravne pomoći Ministarstva pravde je, kao opunomoćenik VR-1, izneo imovinskopravni zahtev, rekavši da bi Ratković svedokinji trebalo da isplati 45.000 konvertibilnih maraka. Kao posledica silovanja, prema njegovim rečima, životna sposobnost VR-1 je umanjena za 50 posto, piše Detektor.ba.