Apel su uputila društva „Pravda“ iz BiH, KSPD „Sandžak“ u Sloveniji, Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija, Kongres Bošnjaka Severne Amerike, Institut za istraživanje genocida Kanada.

Izuzeće Njegoša i Kiša iz obrazovnog sistema traže zbog, kako navode, „sadržaja mržnje prema islamu, muslimanima, Bošnjacima i Albancima“.

„Sadržaji pomenutih knjiga podstuču Srbe i Crnogorce na ratove, zločine, krvoproliće, istrebljenje i genocid nad muslimanima na balkanskom poluotoku“, navodi se u apelu.

U Ministarstvu prosvete odgovorili su da ne planiraju da menjaju postojeći plan i program.

“Crna Gora je multikulturalna i multietnička zemlja koja se ponosi upravo svojim različitostima, a čijem razvoju nastavni plan i program do sad nije bio prepreka, već naprotiv”, saopštila je za Dan portparolka tog resora Milica Lekić.

Apel je upućen i bošnjačkim institucijama: Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti (BANU), KZB Preporod, Veću Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Bošnjačkom nacionalnom veću u Crnoj Gori i Bošnjačkom nacionalnom veću u Srbiji, Matici bošnjačka, Bošnjačkoj kulturnoj zajednici.

U obrazloženju navedene inicijative navodi se da je “sadržaj navedenih knjiga godinama bio naučno-književna osnova za konstruisanje nacionalističkih i drugih anticivilizacijskih i dehumanizirajućih odnosa, posebno prema islamu i muslimanima.