Tamo će se razgovarati o potrebama i prioritetima vezanim za popunjavanje budžetskih nedostataka u politikama integracije Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj, uz poseban osvrt na zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje Roma.

Glavni cilj konferencije je da se stvori odgovarajući forum u okviru kojeg će ekonomije učesnice i donatori razgovarati o potrebama i prioritetima integracije Roma, posebno u oblasti zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja. Cilj je i da se utvrde i povežu, bilo na bilateralnoj ili regionalnoj osnovi, odgovarajući izvori finansiranja za mere i programe koji se ne mogu u potpunosti finansirati iz nacionalnih budžeta. Konferencija bi trebala doprineti i boljoj koordinaciji donatora i većoj komplementarnosti napora i rezultata na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, najavljuju organizatori.

Uvodna izlaganja će imati generalni sekretar Veća za regionalnu saradnju Goran Svilanović, ministarka zdravlja i socijalne zaštite Albanije Ogerta Manastirliu

Na konferenciji će se okupiti vlade sa Zapadnog Balkana i Turske, donatorske organizacije koje deluju u regionu, finansijske institucije i regionalne inicijative.