Udruženje građana traži od vlasti u Gornjem Milanovcu da zabrani istraživanja litijuma 1Foto: Simo Marić

Ekološko udruženje „Suvoborska greda“ zatražilo je od Skupštine opštine Gornji Milanovac da zabrani sva geološka istraživanja na tom području, koja su omogućena firmi „Jadar Lithium“ iz Beograda.

„Suvoborska greda“ okuplja meštane i vlasnike zemljišta više sela kod Gornjeg Milanovca, a opština Gornji Milanovac omogućila je Prostornim planom firmi „Jadar Lithium“ istraživanja bora, litijuma i drugih metala koje bi pokrenula u selu Pranjani.

Predsednica Udruženja Ljiljana Bralović je rekla novinarima da su opštinskim vlastima predali inicijativu kojom traže urgentnu izmenu Prostornog plana i zabranu svih geoloških radova i eventualne eksploatacije metala koji su po njenoj oceni štetni po zdravlje ljudi, biljni i životinjski svet.

„Tim istraživanjima bilo bi ugroženo i svih šest reka u ovom kraju“, rekla je Bralović i ocenila da bi istraživanja i eksploatacija teških metala imali nesagledive posledice po životnu sredinu, zdravlje i život meštana Pranjana, a i šire.

Ona je dodala da meštani Pranjana i okolnih sela nisu zvanično bili obavešteni o geološkim istraživanjima bora i litijuma koja bi beogradska kompanija „Jadar Lithium“ trebalo da radi na njihovom zemljištu, kao i da nisu dali saglasnost za ta istraživanja.

„Opštinske vlasti imaju po propisima 60 dana da odgovore na našu inicijativu, a od njihove odluke zavisiće i naši dalji potezi, koji ne isključuju ni radikalizaciju protesta“, rekla je Bralović.

Ona je navela da je inicijativu koja je predata lokalnim vlastima u Gornjem Milanovcu potpisalo oko 50 odsto meštana i vlasnika zemljišta iz Pranjana i okolnih sela.

Prema njenim informacijama republičko Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je u martu ove godine beogradskoj firmi „Jadar Lithium“ istraživanja bora, litijuma i prateće asocijacije elemenata na području Pranjana kod Gornjeg Milanovca.