Foto: www.mc.rs

To je ključno pitanje u pismu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića, uputućenog ministru finansija Dušanu Vujoviću.

Poverenik u pismu, danas objavljenom na njegovom sajtu, kaže da je jedini iz kruga nezavisnih državnih organa kome je Ministarstvo finansija uskratilo saglasnost.

Nedavno, Ministarstvo je dalo saglasnost i Zaštitniku građana, na predloženi kadrovski plan za 2018. godinu za pun broj izvršilaca po sistematizaciji, bez obzira što tom organu, kao i Povereniku (i pored više upozorenja), nisu u budžetu opredeljena dovoljna sredstva za plate, čak ni za postojeći broj zaposlenih.

Ovu saglasnost je Ministarstvo finansija dalo uz opasku da će se Zaštitniku građana obezbediti dodatna finansijska sredstva.

Postupanje Ministarstva finansija, u odnosu na sve nezavisne organe uključujući i Zaštitnika građana, Poverenik podržava i ocenjuje kao potpuno ispravno.

Na taj način Republika Srbija ne samo da postupa u skladu sa strategijama koje je utvrdila u pogledu jačanja nezavisnih organa, kao i u skladu sa odgovarajućim zaključcima Narodne skupštine, nego i izvršava preuzete međunarodne obaveze.

Međutim, poverenik naglašava da nastala situacija nužno otvara bar dva pitanja,kaže se u pismu poverenika ministru finasija.

Prvo, na čemu se zasniva diskriminatorski odnos prema instituciji Poverenika?

I drugo, zašto se u 2018. godini u odnosu na instituciju Poverenika, ne samo napušta proklamovana politika jačanja kapaciteta ovog organa, nego se sasvim obrnuto, uskraćivanjem sredstava, čak i za plate već postojećeg broja zaposlenih, direktno dovodi u pitanje dalje funkcionisanje institucije Poverenika?

Poverenik ocenjuje da je postupak Ministarstva jedan u nizu sve učestalijih postupaka Vlade i grupe ministarstava koji činjenjem ili nečinjenjem, odnosno neizvršavanjem zakonskih obaveza, ne samo sve više otežavaju ostvarivanje prava građana koja Poverenik štiti, nego direktno dovode u pitanje opstanak ove institucije, kaže se u pismu poverenika ministru finasija.