Foto: Stefana Savić

Svi građani, i oni bez kartice zdravstvenog osiguranja, danas su mogli da urade ultrazvučni pregled abdomena i proveru triglicirida i holesterola, a žene su mogle da obave i preventivne ultrazvučne preglede grudi i mamografske preglede.

Ministarstvo je najavilo da će i u narednom periodu nastaviti akciju besplatnih preventivnih pregleda.