Bojan Pajtić: Mi nemamo pravnu državu 1Foto: Aleksandar Roknić

Kao glavne teškoće sa kojima se suočava pravosudni sistem, naši sagovornici navode „uplitanje“ politike u rad sudova, nedovoljnu svest o pravima ljudi, kao i dugotrajnost postupaka. Podsetimo, rezultati istraživanja NDI u koje je Danas nedavno imao uvid pokazuju da je 13 odsto građana zadovoljno stanjem u pravosuđu, a 54 odsto nezadovoljno.

Jovana Spremo, koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 23 i savetnica za pitanja procesa EU integracija u YUCOM-u, komentariše za Danas da je „neosporno da se malo radi na približavanju rada i dometa pravosuđa građanima“.

– U razgovoru sa građanima u različitim gradovima u Srbiji na Otvorenim vratima pravosuđa uočili smo da građani jednostavno nemaju uvid u to šta im je od pravnih lekova na raspolaganju i koliko uopšte pravosuđe može da odgovori na njihov problem. Dugo trajanje postupaka, koje je najčešće kao posledica nedovoljno promišljenih i nametnutih reformi pravosuđa, svakako dodatno smanjuje poverenje, ističe naša sagovornica.

Spremo napominje da s druge strane imamo i aktivnu negativnu kampanju protiv nosilaca pravosudnih funkcija od strane provladinih organizacija i medija, „kao i konstantno komentarisanje postupaka od strane predstavnika izvršne vlasti, što urušava ugled pravosuđa čak i kod građana koji nisu imali kontakt sa pravosuđem“.

– Usled svega navedenog, ovakvi rezultati istraživanja nisu začuđujući, samo se postavlja pitanje da li je percepcija rezultat realnog funkcionisanja pravosuđa ili kreirane slike o istom. Pojedina istraživanja, uključujući analizu Svetske banke, pokazuju da je u odnosu na 2009. godinu poverenje veće kod populacije koja ima iskustva sa pravosuđem nego kod one koja nema, što implicira da je neophodna bolja edukacija građana i bolja komunikacija između pravosuđa i građana da bi se poverenje povećalo. Zato naglašavam da bi bilo dobro videti koja populacija je učestvovala u istraživanju NDI, poručuje Jovana Spremo.

Bojan Pajtić, profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i bivši predsednik Demokratske stranke, ukazuje za Danas: „Kako građani da veruju u pravosuđe u zemlji u kojoj su uzbunjivači u pritvoru, a kriminalci na slobodi?“

– Zašto bi verovali da je pravna država moguća u državi u kojoj režim svaki dan proizvodi korupcionaške skandale kolosalnih razmera, a nikada nijedan nije ni blizu procesuiranja? O kakvoj podeli vlasti može biti govora, kad je jedan čovek i počinilac krivičnih dela i policajac i tužilac i sudija. Ono Pašićevo da su „zakoni za protivnici“ (za protivnike) važi na pervertirani način, u Srbiji čak i dan-danas, u dvadeset i prvom veku. To je jedan od najvažnijih razloga zašto pristojan svet odavde odlazi – nema ni pravne države ni pravde u Vučićevoj Srbiji, smatra Pajtić.

Polovina ispitanika za članstvo u EU

Istraživanje NDI takođe pokazuje da postoji podrška polovine građana – 51 odsto anketiranih članstvu Srbije u EU, dok se tome protivi 33 odsto njih. Devet odsto ispitanika izjavilo je da ne bi glasalo na referendumu o pridruživanju naše države Uniji.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.