Foto: FoNet/ Nenad Đorđević

Iako je nekoliko takvih slučajeva rešeno i podignuto je nekoliko optužnica, optužnice su i dalje retkost…. Pozivaju se vlasti da istraže i procesuiraju sve slučajeve napada na novinare i medijske kuće, poziva se na punu primenu medijskih zakona i jačanje nezavisnosti Regulatornog tela za elektronske medije, ocenjuje se u Nacrtu godišnjeg izveštaja izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvida Mekalistera, u koji je Danas imao uvid.

Pored zamerki u vezi sa domenom slobode izražavanja, Mekalister, takođe, apeluje na Srbiju da „pojača napore u sprovođenju reformi u domenu vladavine prava, naročito da bi se osigurala nezavisnost i ukupna efikasnost pravosudnog sistema. U tom kontekstu, ističe da „nezavisnost pravosuđa nije u potpunosti uspostavljena (uprkos izvesnom napretku)“, te poziva Srbiju da osnaži „odgovornost, nepristranost, profesionalizam i sveukupnu efikasnost pravosuđa“ i da „uspostavi slobodan sistem pravne pomoći“.

Izvestilac EP za Srbiju, koji je i šef Spoljnopolitičkog odbora EP, ponavlja važnost „intenziviranja borbe protiv korupcije“ i apeluje na Srbiju da „pokaže jasnu posvećenost da se time pozabavi“. Kako se navodi, važno je i da se ubrzo usvoji novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i da se Agenciji obezbede ljudski i materijalni resursi „kako bi joj bilo omogućeno da nezavisno obavlja svoje aktivnosti“. Prema Mekalisterovom mišljenju, „izvestan napredak“ postignut je u borbi protiv organizovanog kriminala.

U segmentu koji se odnosi na ljudska prava ponovljen je poziv Srbiji da „osigura doslednu primenu zakona koji se tiču zaštite manjina, uključujući pravo na obrazovanje, upotrebu jezika, zastupljenosti u javnoj upravi i pristupu medijima i verskim službama na jezicima manjina“. Istovremeno, srpskim vlastima se savetuje da preduzmu dalje napore kako bi unapredili situaciju osoba koje pripadaju „ranjivim grupama“, uključujući decu, osobe sa invaliditetom, zaražene HIV-om i LGBTI lica, te da „aktivno nastave istrage, suđenja i donošenja presuda“ u slučajevima nasilja izazvanog mržnjom.

U delu izveštaja koji se odnosi na demokratski sistem ocenjuje se da Narodna skupština i dalje „efikasno ne sprovodi nadzor izvršne i vlasti“, te da je nužno unaprediti „transparentnost, inkluzivnost i kvalitet procesa donošenja zakona“. Takođe, podseća se na značaj uloge nezavisnih regulatornih tela, poput Zaštitnika građana.

Ni reči o „slučaju Savamala“

Dejvid Mekalister se ove godine u svom dokumentu o Srbiji nije osvrnuo na „slučaj Savamala“. On je, podsetimo, 2017. pozvao srpske vlasti „da ispitaju prekomernu upotrebu sile od strane policije prema građanima“ i „uzeo u obzir sa zabrinutošću kontroverzne događaje u beogradskom kvartu Savamala“.

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.