Foto: EPA ERIK S

Deca koja su bila uključena u praksu sekstinga ne treba da budu kriminalno procesuirana i kažnjena po zakonima za dečiju pornografiju već upućena na grupe za podršku žrtvama. Ovo su neki od glavnih zaključaka sa nedavnog zasedanja Lanzarot komiteta Saveta Evrope – zaduženog za zaštitu prava dece i primenu konvencije o zaštiti dece od seksualne eksploatacije i zloupotrebe.

Kako je i Srbija od 2010. godine ratifikovala i primenjuje ovu konvenciju a ima i svog predstavnika u Komitetu, nadležni će morati da usklade praksu i zakonodavstvo sa najnovijim nalazima i preporukama komiteta u ovoj oblasti.

Narastajući trend slanja poruka i fotografija seksualno eksplicitnog sadržaja među decom, posebno uzrasta 11 do 15 godina, o čemu svedoče brojna istraživanja, stavio je ovu temu na dnevni red i najviših tela Saveta Evrope kako bi se zakonska regulativa uskladila sa praksom i omogućila prevencija brojnih negativnih posledica ove pojave.

Internet voč fondacija upozorila je da je u 2018. godini zabeležen značajan rast seksualno eksplicitnog sadržaja koji kreiraju deca uzrasta od 11 do 15 godina, nakon što je ta organizacija pronašla i uklonila „rekordnu količinu“, kako su naveli u svojim izveštajima, sadržaja koji ukazuje na seksualno iskorišćavanje dece. Sledeći ove nalaze, Internet voč fondacija je sarađivala sa Evropskom komisijom i telima Saveta Evrope kako bi se došlo do adekvatnog zakonodavnog okvira za zaštitu najboljih interesa maloletnika.

Lanzarot komitet izdao je mišljenje u kome se navodi da „Komitet nikako ne podstiče praksu sekstinga, već pokušava da osigura da su najbolji interesi deteta uvek na prvom mestu“. U mišljenju komiteta se naglašava i da uključenost deteta u kreiranje seksualnog sadržaja ne treba tretirati kao „proizvođenje, posedovanje ili omogućavanje javno dostupnim, distribuciju i svesno pribavljanje dečije pornografije“, ukoliko je namenjeno za privatne svrhe. Istaknuto je i da, u slučajevima kada se radi o veoma mladoj deci ili deci iz ugroženih grupa, njima treba obezbediti pomoć i podršku za žrtve.

U praksi ovo znači da ukoliko dete kreira seksualno eksplicitan sadržaj, namenjen samo ličnoj upotrebi ili ga podeli sa osobom od poverenja a taj sadržaj putem interneta postane javno dostupan, maloletnik ne treba da bude kažnjen i zakonski gonjen za proizvođenje dečije pornografije, posebno kada se može utvrditi da nije postojala namera da se taj sadržaj dalje širi i distribuira.

Prema postojećem zakonskom okviru republike Srbije fotografisanje, slanje ili primanje seksualnih slika maloletnih osoba je nelegalno. Ovo je bliže opisano na internet stranici „Pametno i bezbedno“ Ministarstva turizma i telekomunikacija gde se kroz istoimeni projekat bliže pristupilo analizi problema sekstinga među decom i prevenciji štetnih posledica.

Na sajtu je objašnjeno da „ukoliko posedujete fotografiju gole ili polu gole maloletne osobe na telefonu ili računaru, možete biti optuženi za krivično delo. Ukoliko prosledite takvu fotografiju nekome, takođe možete biti optuženi za krivično delo, čak i ako fotografiju izbrišete iz svog telefona. Možete biti optuženi čak i ako ste na fotografiji vi i pristali ste da pošaljete sliku“.

Ipak, nove preporuke Lanzarot komiteta mogle bi da iniciraju izmene u ovoj regulativi.

Maloletnici podložni zloupotrebi i iznudama

U 2018. godini, analitičari Internet voč fondacije uklonili su 105,047 internet stranica koje su ukazivale na seksualnu zloupotrebu dece, navodi se na sajtu ove organizacije. Evropol (evropska policijska služba) takođe upozorava da materijal koji je inicijalno podeljen sa naivnim namerama među decom često nalazi svoj put do „skupljača“ koji će ga zloupotrebiti a nemalom broj slučajeva oni će ucenjivati maloletnu žrtvu I koristiti materijal kao sredstvo iznude.

Šta je seksting?

Sama reč je kombinacija reči „sex“ i „tekst“. Tako da je seksting u stvari slanje seksualnih poruka. Poruke mogu sadržati reči ili fotografije. Sexting sa slikama je aktuelan od kad su mobilni telefoni dobili mogućnost da snimaju fotografije i šalju i primaju iste. Sexting ne podrazumeva samo razmenu putem mobilnog telefona, već i putem Skype-a i društvenih mreža, kao što su Facebook, Instagram, Snapchat…

Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa listom Danas. Sadržaj ovog projekta je isključivo odgovornost lista Danas i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.

Povezani tekstovi