Za bolju integraciju dodeljeno 16 računara 1

Donacija laptop računara, kao i događaj koji je tim povodom upriličen, imaju za cilj da podstaknu korisnike u učenju i redovnom pohađanju srednje škole i fakulteta, kao i da im dodatno pomognu u razvijanju njihovih profesionalnih veština za budući posao. Računare će koristiti i njihova braća i sestre, pa je na taj način ukupno 39 korisnika uključeno u ovu donaciju. Takođe, u pitanju je veoma važna podrška namenjena mladim ljudima koji su vraćeni po Sporazumu o readmisiji iz Nemačke i drugih zemalja zapadne Evrope, kao i podrška u njihovoj reintegraciji u obrazovni sistem Srbije.

Siniša Đurić, projekt menadžer programa „Migracije za razvoj“ ispred organizacije GIZ je istakao da ovaj program u okviru nemačke razvojne saradnje nudi savetovanje i podršku povratnicima tokom njihove integracije nazad u zemlji porekla.

– Cilj je da se kroz podršku, u donaciji laptopova, izabranim učenicima i stipendistima Fonda za obrazovanje Roma, stvore mogućnosti da završe svoje školovanje, nauče nove veštine, te da ostanu i nesmetano funkcionišu u Srbiji, rekao je Đurić. Pored stipendijske i mentorske podrške srednjoškolcima, projekat podrazumeva i podršku pri zapošljavanju, kao i obrazovnu reintegraciju Roma povratnika. Zahvaljujući se na donaciji, korisnica Programa za obrazovanje Roma i dobitnici laptop računara su istakli da im će oni sigurno pomoći u daljem radu i obrazovanju.

Tri komponente akrtivnosti

Govoreći o projektu, Nataša Kočić Rakočević, menadžerka programa, naglasila je da se on sprovodi uz podršku Nemačke finansijske saradnje, koji implementira Nemačka razvojna banka KfW. „Aktivnosti su podeljene u tri komponente. U okviru prve srednjoškolcima pružamo stipendijsku i mentorsku podršku, u okviru druge pružamo podršku pri zapošljavanju, a treća komponenta je posvećena obrazovnoj reintegraciji Roma povratnika, dodala je Kočić Rakočević.