Foto: Fonet

Kako su Danasu rekli u gradskoj upravi od 1. januara prošle do 31. januara ove godine, Grad je po izvršenim prinudnim naplatama sa razdela Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu platio 237,4 miliona dinara tokom 2017. godine i 105,2 miliona dinara tokom januara ove godine.

Početkom prošle godine u Prvi osnovni sud u Beogradu je stiglo više od 13.000 tužbi roditelja protiv grada i predškolskih ustanova zbog nezakonitog naplaćivanja vrtića od aprila 2010. do kraja decembra 2014. godine.

Naime, prema Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju roditelji su u obavezi da plaćaju 20 odsto ekonomske cene vrtića po detetu, a ona je pre poskupljenja 2013. iznosila 13.000 dinara. Međutim, umesto 2.600 roditelji su plaćali i do 8.700 dinara, a posle poskupljenja u januaru 2013. računi su dostizali i 9.700 dinara.

S obzirom na to da su roditelji za jedno dete u vrtiću mesečno morali da izdvoje i do 5.000 dinara više nego što je to zakonom bilo propisano za očekivati je da maksimalno po detetu mogu da tuže Grad za 285.000 dinara, jer su za toliko preplatili njegov boravak u vrtiću tokom celog tog „spornog“ perioda. Na godišnjem nivou roditelji su plaćali za vrtić 60.000 dinara više nego što treba. Tačni podaci, međutim, o tome koliko ukupno potražuju roditelji ne postoje, kao ni konkretni podaci o tome dokle se u svim pojedinačnim slučajevima stiglo sa presudama.

Advokat Nebojša Bogdanović, koji zastupa nekolicinu roditelja u postupku protiv Grada, kaže za Danas da su prvostepene presude u postupcima protiv grada i predškolskih ustanova donete, a da su čak pojedine i potvrđene presudama Višeg suda u Beogradu.

– Iznosi zavise od trenutka utuženja. Poznato je da je Građansko odeljenje na sednici iz 2016. godine zauzelo stav da se u ovim postupcima radi o naknadi štete te je samim tim tužbom moglo biti obuhvaćeno najviše tri godine koje prethode datumu utuženja – napominje Bogdanović. U najboljem slučaju, kako kaže, za građane to znači da su mogli da potražuju iznos od okvirno 180.000 dinara za period od 36 meseci, jer je grad naplaćivao oko 5.000 dinara više mesečno.

Jedna od majki sa kojom smo razgovarali, a koja je protiv grada podnela dve tužbe – za dva deteta, od Grada potražuje povraćaj novca za celu 2012, 2013. i 2014. za starije dete i šest meseci za mlađe. Međutim, kako je tužbu podnela septembra 2016, to znači da će za starije dete moći da naplati maksimalno tri godine od tog datuma, odnosno ono što je preplaćeno od septembra 2013. do kraja 2014, ali ne i za period pre toga. Kako dinamika trajanja postupka zavisi od mnogo faktora ne postoji ni konkretan rok u kom oni treba da budu završeni, ali očekivano trajanje postupka od tužbe do donošenja pravnosnažne presude je dve godine.

Sada cena 5.427 dinara

Novi pravilnik o načinu utvrđivanja cene vrtića počeo je da se primenjuje 1. januara 2015. godine i od tada se vrtići plaćaju po zakonu, odnosno roditelji plaćaju 20 odsto od ekonomske cene. Cena koju trenutno plaćaju roditelji za vrtić u Beogradu je 5.427 dinara mesečno.