Cene karata ostale su nepromenjene u odnosu na prošlu godinu: 1.650 dinara karta, 375 dinara izrada karte, navodi se u saopštenju ovog preduzeća.

Godišnje karte mogu da izrade sledeće kategorije korisnika usluga prevoza:

slepa i slabovida lica; osobe obolele od paraplegije, distrofije i srodnih oboljenja, cerebralne i dečije paralize, multiple skleroze i reumatoidnog artritisa, kao i pratioci osoba sa invaliditetom koje, u skladu sa aktom izabranog lekara, imaju pravo na pratioca; zatim, deca sa smetnjama u razvoju koja pohađaju osnovnu i srednju školu ili dnevni boravak, i omladina sa invaliditetom koja pohađa dnevni boravak na teritoriji Grada Novog Sada, kao i pratioci za ličnu pomoć deteta angažovani na osnovu rešenja Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, ili na osnovu akta izabranog lekara ukoliko je pratilac roditelj ili član porodičnog domaćinstva. Pravo na ove karte imaju i osobe na dijalizi i sa transplatiranim organima koje koriste tuđu negu i pomoć, kao i ratni, vojni invalidi i civilni invalidi rata, korisnici porodične invalidnine, kao i članovi porodica poginulih u oružanim sukobima posle 17. avgusta 1990. godine. Takođe i izbegla, prognana i raseljena lica kojima je zbog teške bolesti potrebna češća kontrola lekara po kriterijumima gradskog organa nadležnog za zdravstvo i socijalnu zaštitu; građani grada Novog Sada koji su stariji od 65 godina koji imaju prebivalište, odnosno boravište, na teritoriji Grada Novog Sada; dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv preko 50 puta – žene, odnosno 100 puta – muškarci i deca iz porodice sa troje i više dece, koja imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada na istoj adresi, do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godine života, studenti sa invaliditetom na predlog Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom, kao i osobe obolele od hemofilije, cistične fibroze i drugih retkih bolesti.

Uslovi za izradu karata su sledeći: građani Novog Sada koji su stariji od 65 godina dužni su da zahtev podnesu lično i da prilože fotografiju formata kao za ličnu kartu i ne stariju od šest meseci, ličnu kartu na uvid ili popunjen zahtev koji se može dobiti na svim prodajnim mestima. Oni će moći da izrade svoje karte na svim prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“. Gotove karte moći će da se preuzmu tri dana nakon predaje zahteva, na istom mestu na kome je zahtev predat.

Ostale kategorije korisnika zahteve za izradu godišnjih karata predaju na šalterima blagajne na Međumesnoj autobuskoj stanici.