Javna svojina ostavljena na milost uzurpatora 1Skupština Srbije Foto: Bojan Cvejić

Oni su se na obraćanje predsedniku odlučili nakon što su se prvo obratili premijerki Ani Brnabić, ali odgovor nisu dobili.

U dopisu Mreže navodi se da korisnici javne svojine još nisu počeli da ispunjavaju obavezu evidentiranja iako je ona uspostavljena pre 22 godine.

– Ukidanje obaveze popisa javne svojine, sporno je i sa aspekta totalne neodgovornosti korisnika državne svojine, koji bi sada dobili mogućnost da preko noći izuzetno vrednu državnu svojinu netransparentno, olako, i uz

nesumnjivu korupciju prenesu na treća lica. Svi dosadašnji državni sistemi kontrole raspolaganja državnom imovinom, inspekcije, sudovi, pravobranilaštva, tužilaštva, kao i nezavisne institucije, nesumnjivo su se pokazali kao totalno neefikasni u osnovnoj zaštiti državne imovine – navodi Mreža i upozorava da je „dokle god je državna svojina nepopisana, ostavljena je na milosti i nemilosti širokog spektra uzurpatora“.