Sonja Avlijas

Disertaciju Sonje Avlijaš  Žene i rad. Ka političkoj ekonomiji tranzicije,odbranjenu na Londonskoj školi ekonomije, objavila je na srpskom jezikuAkademska knjiga 2017, a Evropska asocijacija za komparativne ekonomske studije (EACES)proglasila ju je najboljim radom iz komparativne ekonomije u Evropi.

U obrazloženju žirija navodi se da je nagrada dodeljena radu koji ima najveći potencijal da utiče na oblast komparativnih ekonomskih studija u budućnosti. U navedenoj studiji Sonja Avlijaš analizira aktivnost žena na tržištu rada metodom komparativne političke ekonomije, praćene statističkom analizom (primenom ekonometrijskih metoda regresione analize, grupu od 13 zemalja jugoistočne Evrope, centralnoistočne Evrope i baltičkih zemalja), među kojima je i Srbija u postsocijalističkom periodu.

Nagrada je dobitnici uručena u Varšavi.

Dr Sonja Avlijaš je istraživačica u Centru za interdisciplinarnu evaluaciju javnih politika (LIEPP) na univerzitetu Sciences Po u Parizu, urednica publikacije Pitanje Evrope Evropskog instituta na Londonskoj školi ekonomije (LSE) i članica Programskog saveta Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) u Beogradu. Realizovala je istraživačke projekte za Evropsku komisiju, UN Women i Svetsku banku. Doktorirala je iz oblasti političke ekonomije na LSE.

Za knjigu Žene i rad. Ka političkoj ekonomiji tranzicije dobila je nagradu „Anđelka Milić” za društvene nauke za 2018. godinu.