Kada je pre dve godine raspisan tender, izvođaču radova ponuđeno je dva miliona dinara. Sa svakim sledećim raspisivanjem tendera cena radova je povećavana, pa je poslednji dostigao cenu od osam miliona dinara i potencijalni izvođači radova imaju priliku da se prijave do 8. aprila.

Zbog nezainteresovanosti firmi za ovaj posao, na uklanjanje čeka više od 100 bespravno izgrađenih objekata, koji su se našli u planu za rušenje posle popisa bespravno izgrađenih stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih građevina i za koje su doneta rešenja. Reč je o objektima izgrađenim posle usvajanja Zakona o ozakonjenju iz 2015. godine. Takvi objekti će morati da se ruše, jer na osnovu tih zakonskih odredaba, njihova legalizacija je nemoguća.

Niko pouzdano ne može da kaže zbog čega propadaju raspisani tenderi. Spekuliše se da niko neće da rizikuje i dođe u sukob sa vlasnicima čiji su se objekti našli na spisku za rušenje, ali i zbog tvrdnje da se zakon primenjuje selektivno.