Foto: Fonet/mgsii (arhiva)

Informacija o lokaciji je polazna osnova za realizaciju nekog infrastrukturnog projekta, uključujući izradu i usvajanje neophodne projektne dokumentacije.

Taj dokument, između ostalog, sadrži plan veza autoputa sa okruženjem, pravila građenja i pravila ukrštanja koridora autoputa sa drugim infrastrukturnim i saobraćajnim sistemima.

Vrednost izgradnje prve deonice autoputa Niš – Merdare -Priština, dužine 40 kilometara, iznosi 212 miliona evra.

Ukupna dužina budućeg autoputa Niš – Merdare – Priština – Tirana – Drač, koji će omogućiti spajanje centralne Srbije i Koridora 10 sa lukom Drač, jee 384 kilometra, od čega je dužina deonice Niš – Merdare 77 kilometara, navodi se u saopštenju Ministarstva građevinarstva.