Foto: RED

Ovi projekti su vredni ukupno 89 miliona dinara. Ako želimo da imamo uspešne mlade inovatore, buduće tehnološke preduzetnike, startap kompanije, moramo da omogućimo mladima da imaju najmoderniji prostor i opremu za rad. Upravo će to dobiti u regionalnim inovacionim startap centrima, rekao je ministar za inovacije i tehnološki razvoj, Nenad Popović.

On je istakao da će pored najmodernije opreme, korisnici regionalnih inovacionih startap centara imati na jednom mestu svu stručnu, mentorsku i konsultantsku podršku za realizaciju svojih preduzetničkih ideja. „Imaće najbolje predavače i mentore koji će im pomoći da svoje ideje pretvore u konkretne proizvode i usluge, a koje mogu da pronađu svoje mesto na domaćem i globalnom tržištu“, rekao je Popović.

On je istakao da je problem nerazvijenosti inovacione infrastrukture u regionima problem koji postoji i u drugim državama. „To nije samo problem naše zemlje. Ovaj program smo napravili u saradnji sa našim kolegama i ekspertima iz Amerike, Kine, Izraela, Finske, Nemačke, Rusije. Sve ove države su imale problem sa nedovoljno razvijenom inovacionom infrastrukturom u svojim regionima u prošlosti», rekao je Popović.

On je istakao da se otvaranjem regionalnih inovacionih startap centara daje jednaka šansa mladima u celoj Srbiji. „Sada će i mladi u manjim mestima imati uslove da iskažu svoje inovacione i preduzetničke potencijale kao njihovi vršnjaci u velikim gradovima, poput Beograda, Novog Sada i Niša. Jer ko zna, možda se baš u regionima i manjim mestima u Srbiji, kao nekada u Smiljanu ili Idvoru, krije neki novi Nikola Tesla ili novi Mihajlo Pupin, kojeg tek treba da otkrijemo», rekao je Popović.

On je ukazao da je jedan od najvažnijih zadataka Vlade da zadrži mlade u Srbiji. „Želimo da mladi ostanu u Srbiji i da ovde otvaraju svoje startap kompanije. Hoćemo da im omogućimo da u Srbiji razvijaju svoje ideje i da odavde menjaju društvo, živote ljudi, pa i čitav svet na bolje», rekao je ministar.

On je naveo da je budžet za podršku inovacijama u Republici Srbiji povećan pet puta i da se u zvaničnom izveštaju o inovacionim performansama evropskih zemalja, koji svake godine, na osnovu podataka UN, Eurostata i OECD, objavljuje Evropska komisija, Republika Srbija prvi put nalazi ispred osam članica EU, među kojima su Mađarska, Grčka, Poljska, Litvanija, Hrvatska, Bugarska, Rumunija i Slovačka.

Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara, ukupne vrednosti 250 miliona dinara.

Sredstva se dodeljuju za adaptaciju prostora, nabavku opreme i realizaciju programa rada i upravljanja regionalnim inovacionim startap centrima Republici Srbiji.