Branko Ružić Foto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (arhiva)

On je rekao da su do sada tržišna i inspekcija rada u potpunosti spremne da primene taj mehanizam, dok je namera da se tokom 2019. godine uključe i druge inspekcije, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Prema Ružićevim rečima, cilj ove mere je da što manje prekršaja dođe na sud, a da oni slučajevi koji stignu do suda budu rešeni efikasno i bez zastarevanja. Ružić je dodao da je. pored umanjenja kazne, omogućeno da bude izrečeno i upozorenje kod prvog prekršaja iz određene grupe.

On je objasnio da inspektor podnosi prekršajnu prijavu, prekršajni sud zakazuje ročište i ostavlja rok za postizanje sporazuma, potom privrednik koji je načinio prekršaj odlazi u inspekciju i sklapa dogovor.

Prema njegovim rečima, svaka inspekcija će odrediti koji su to prekršaji koji mogu biti predmet sporazuma, koliko će biti smanjenje kazne u slučaju priznanja i koji su to prekršaji koji će eventualno proći samo sa upozorenjem, a proces priznanja je sličan onome koji već postoji u oblasti saobraćaja.

Analize pokazuju da će na oko 80 odsto prekršaja moći da se primeni sporazum o priznanju prekršaja – tu spadaju gotovo svi prekršaji, osim onih koji se tretiraju kao delikt protiv inspektora, navodeno je u saopštenju.

Povezani tekstovi