RZS: Rast BDP-a Srbije u 2018. iznosio 4,4 odsto 1Foto: Stanislav Milojković

Prema rezultatima godišnjeg obračuna za 2018. godinu, BDP je u tekućim cenama iznosio više od 5.000 milijardi dinara i nominalno je bio veći za 6,6 procenata, dok je realni rast BDP-a u 2018. godini iznosio 4,4 odsto, navedeno je u saopštenju.

Posmatrano po delatnostima, u 2018. godini najznačajnije učešće u formiranju BDP-a imali su sektor prerađivačke industrije sa 14,5 odsto, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila (11,5 odsto), sektor poslovanja nekretninama (sedam odsto), sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (6,3 odsto) i sektor informisanja i komunikacija (4,8 odsto).

Kako je navedeno, u upotrebi BDP-a učešće izdataka za ličnu potrošnju domaćinstava bilo je 68,1 odsto, izdataka za finalnu potrošnju države 16,6 odsto, bruto investicija u osnovna sredstva 20,1 odsto, izvoza dobara i usluga 50,8 odsto i uvoza dobara i usluga 59,3 odsto.

Po delatnostima, u 2018. godini u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ostvaren je realni rast bruto dodate vrednosti od 15,2 procenta, sektoru gradjevinarstva 12,8 odsto, sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila 7,3 odsto, sektoru saobraćaja i skladištenja 5,6 odsto, u sektoru usluga smeštaja i ishrane osam odsto i u sektoru informisanja i komunikacija 5,5 procenata.

Realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru rudarstva od 4,7 odsto i sektoru stručnih, naučnih, inovacionih i tehničkih delatnosti, 1,4 odsto.

Posmatrano sa rashodne strane, najveći realni rast imale su bruto investicije u osnovna sredstva, 17,8 procenata.

Izvoz dobara i usluga i uvoz dobara i usluga imali su realni rast od 8,3 odsto, odnosno 11,6 odsto.

Izdaci za finalnu potrošnju imali su realnu stopu rasta od 3,2 procenata, od čega je realni rast izdataka za ličnu potrošnju sektora domaćinstava bio tri procenta.

Izdaci za ličnu potrošnju države imali su realni rast od 4,2 procenta, a izdaci za kolektivnu potrošnju rast od 2,9 odsto.

Povezani tekstovi