U trenutku kada je otpušten, Simić je bio predsednik sindikata u fabrici, a nakon njegove žalbe Ministarstvo rada ga je u februaru vratilo na posao, da bi mu poslovodstvo istog tog dana dalo novi otkaz. Usledila je još jedna žalba i nova odluka Ministarstva rada da se Simić 9. avgusta vrati na posao.

Prošlog četvrtka Milenko Simić se i javio na posao, međutim, nekoliko trenutaka kasnije iz pravne službe, kako kaže, stigao mu je dokument da je udaljen s posla na 30 dana, a kao razlog zbog čega je to urađeno navedena je izjava koju je dao Danasu 1. maja ove godine.

Simić je tada za naš list, između ostalog, pričao o lošim uslovima za rad u Ravnaji, o nedostatku HTZ opreme, ali i nedostatku pijaće vode u krugu fabrike, kašnjenju plata. U tom tekstu Simić je tvrdio da se borio za socijalnu pravdu, za prevoz, topli obrok.

Porodica Simić, Milenko i Danka, poslednjih godinu dana prošli su kroz torturu u fabrici Ravnaja. Simić je dobio otkaz zato što se borio za prava radnika, dok je Danka nakon što je on postao predsednik sindikata, sa mesta laboranta na kom je bila još od sredine osamdesetih, prebačena da radi na mesto čistačice. Posle otkaza Milenku, poslovodstvo je nastavilo da diskriminiše njegovu suprugu te je zimus kao pomoćni radnik u jednom trenutku Danka završila u kamenolomu, izbacujući kamenje ručno dok mašine stoje.

O celoj situaciji Danas je izveštavao javnost, u martu ove godine Poverenica za rodnu ravnopravnost utvrdila je da je u slučaju Danke Simić u Ravnaji zaista bilo diskriminacije i naložila direktoru fabrike da to ispravi. Priču su preneli i međunarodni sindikati, tako da je vest o odnosu poslovodstva Ravnaje prema zaposlenima poprimila oblike međunarodnog skandala. Međutim, ništa od toga nije uticalo na promenu „klime“ u fabrici kojom upravlja direktor Aleksandar Savanović, a koja je u vlasništvu Branka Miljkovića, inače i vlasnika firme MBA Miljković. Poverenicu su iz Ravnaje obavestili da će „postupiti po preporuci“ i „okloniti diskriminaciju“, ali u tom pisanom odgovoru nisu precizirali i koje će to konkretno mere preduzeti. Početkom juna, dva meseca nakon što je poverenica utvrdila da je diskriminisana, Danka Simić je dobila otkaz i to kao tehnološki višak.