Najveće od njih JKP „Stari grad“ zapošljava 308 radnika, obavlja iznošenje smeća za 27.000 domaćinstava i za 453 pravna lica, a na seoskom području od skora obavlja ove usluge za 11.678 domaćinstava. Pored toga radnici ovog preduzeća su angažovani na čišćenju i pranju lica, javnoj higijeni, pijačnoj službi. Ukupan ostvareni prihod u prošloj godini bio je 515 miliona dinara, a rashodi su izneli 510 miliona dinara.

JKP „Vodovod“ bez problema snabdeva građane vodom, čak i za vreme tropskih vrućina. U letnjim mesecima potrošačima se isporučuje i do 450.000 kubika vode, dok je u ostalim mesecima ta potrošnja za oko sto hiljada kubika manja. Ukupni prihodi preduzeća izneli su 377,4 miliona dinara, a rashodi 372, 4 miliona dinara. U preduzeću je zaposleno 143 radnika.

JKP „Toplana“ u prošloj godini ostvarila je prihod od 601 miliona dinara, dok su rashodi izneli 596,5 miliona dinara. Toplana zagreva oko 376.000 kvadrata stambenog i 98 hiljada kvadrata poslovnog prostora, a ima ukupno 82 radnika. Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem imalo je ukupne prihode od 434,2 miliona dinara dok su rashodi uzneli 434,1 milion dinara. JKP „Parking Šabac“ imao je prihod od 64,5 miliona dinara i ostvario neto dobit od 17,7 miliona dinara. JUP „Plan“ ostvario je prihod od 41,7 miliona dinara, a rashodi su izneli 41,4 miliona dinara.

Na sednici će biti razmatran i maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru. Šabac se za razliku od drugih samouprava krajnje se racionalno ponašao, tako da ima za više od stotinu radnika manje nego što to dozvoljava Uredba Vlade Srbije. Ukupno je predviđeno da u javnom sektoru bude 1.442 radnika.

Dobit iz ranijih godina pokriva gubitke

JSP „Stan“ imao je prihod od 24,2 miliona dinara a rashod je bio 25,16 miliona dinara. Neto gubitak za prošlu godinu izneo je 756.000 dinara i biće pokriven od neraspoređene dobiti iz ranijih godina. JP „Sportski centar Šabac“ imao je prihode od 24,4 miliona dinara, a rashodi su izneli 28,3 miliona dinara. Gubitak od 3,9 miliona dinara će biti pokriven iz neraspoređene dobiti ranijih godina.