U zavisnosti od odgovora na ponuđena pitanja rešenja su: Vulin radnik, Vulin vojnik, Vulin ministar. Kako se desilo da neko ko obavlja ministarsku funkciju u Vladi Republike Srbije, sada već u drugom mandatu, sebi dozvoli da se javnost na ovakav način odnosi prema njegovom liku i delu?

Izgleda da čak ni botovska internet mašinerija vladajuće stranke nema direktivu da otvara frontove u komentarima tekstova u kojima se Aleksandar Vulin pominje u negativnom kontekstu. Ako se na sve to dodaju realni podaci o stanju u oblastima za koje je kao ministar formalno zadužen, opravdano se postavlja pitanje: čime je on zadužio Aleksandra Vučića koji mu već drugi put za redom ukazuje poverenje u oblastima koje su, za građane Srbije, dnevno životno važne: socijalnoj politici i zapošljavanju?

Prostom pretragom u internet pretraživaču mogu se uočiti Vulinove sfere interesovanja: odnosi Kosova i Srbije, jačanje ustaštva u Hrvatskoj, bezbednosna situacija u Srbiji, ponašanje zaposlenih u američkoj ambasadi… Pošto ove teme ne spadaju u opis resora kojima u Vladi rukovodi, jasno je da o njima govori jer ga interesuju. To što koristi radno vreme ministra zaduženog za nešto drugo nema veze, jer ipak se bavi i: iznosom socijalnih davanja, statusom korisnika dečijeg dodatka, poništavanjem konkursa namenjenog organizacijama civilnog društva, pa transferom novca namenjnog tom konkursu drugoj grupi budžetskih korisnika, otvaranjem novih liftova u ustanovama socijalne zaštite, ali i reakcijama na preporuke Zaštitnika građana u ovoj oblasti. A na sve to, stiže i knjige da piše. Pa kako je onda moguće da sve to radi samo jedan čovek, samo jedan Vulin? I na sve njegove napore da Srbija konačno postane zemlja blagostanja koja će počivati na principima levice, javnost odgovara ismevanjem. Zaista sramno.

Javnost bi zapravo trebalo da bude informisana da su potrebna još dva Vulina da bi se povećali kapaciteti Republičkog inspektorata za rad, najmanje tri Vulina koja će redefinisati sistem finansijske podrške porodicama sa decom, a sigurno 5 ili 10 njih koji će reformisati centre za socijalni rad. Kako da to uradi samo Vulin književnik, Vulin u plavom radničkom kombinezonu ili Vulin analitičar međunarodnih odnosa?

Ja u potpunosti delim bes Aleksandra Vulina kao reakciju na ismevanje njegovog ministarskog rada. Ministar zadužen za oblasti rada, socijalne politike i zapošljavanja ne bi trebalo da bude tema kviza za razonodu. Zato se vraćam na pitanje sa početka: otkud onda Vulin tu?

Jasan je način funkcionisanja vlasti u partokratskoj demokratiji poput Srbije. Pored toliko drugih mogućnosti, ministarskih funkcija bez portfelja, Vladinih kancelarija i agencija, kako je moguće da se ovaj čovek nije mogao zadovoljiti nekim drugm mestom? Jasno je svima o čemu najčešće priča srčano i strastveno, a ovako se izlaže i dodatnom stresu jer mora da balansira između „potreba i mogućnosti“, kako reče njegov idol Marks. Pustite ga onda da se bavi onim čemu ga srce vodi: Kosovo, Amerika, Rusija, šta god…

A ove resore prepustite nekome ko zna da pravi razliku između visine socijalnih davanja i plata javnih službenika. Nekome ko shvata ulogu nezavisnih tela u odnosu na izvršnu vlast ili barem razume prirodu dečijeg dodatka kao finansijske podrške siromašnim porodicama. Nije ministar zaslužio kviz, ali nije ni Srbija zaslužila ovakvog ministra.