A stupiće, tako i tako. Prevlast 2K (Kosovo i korupcija) nad 3P ne može biti večna i beskrajna. Kako bi rekao Karl Gustav Jung, radi se o čistoj kompenzaciji. Kompenziramo ono što nemamo, a što nam je nužno, onim što nam je prijatno i privlačno, a nije nužno za sopstveni „mali“ život. Što duže i jače bude trajala ova kompenzacija, otrežnjenje će biti bolnije i teže.

Verovatno sve ovo zna dobro i „glavni“. Pa zato taktizira. Šta god uradi, pogrešiće. Ako preuzme odgovornost za 3P, neminovno će isprljati „lik i delo“. Ako ne preuzme, produžava narečenu kompenzaciju i neminovno bolno otrežnjenje. Šta će nova vlada stvarno preuzeti, pokazaće sledeći komentar.

Autor je ekonomski analitičar